บทความฟอเร็กซ์

TREND LINE เบื้องต้น

คุณอาจจะเคยได้ยินมาว่า Trend line เป็นเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ในนักลงทุนมือใหม่ยังคงไม่มีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือนี้ดีเท่าไหร่นัก และวันนี้เรามีเนื้อหาแบบคร่าวๆของ Trend line มาให้ลองทำความเข้าใจดังนี้
Trend line เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีใช้เครื่องมือนี้จำนวนมาก การใช้งาน Trend line สามารถช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์ความน่าจะเป็นในอนาคตของราคาได้โดยอ้างอิงการเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมาเพื่อคาดการณ์ความน่าจะเป็นในอนาคตจึงทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่มองข้าม Trend line

ลักษณะพื้นฐานของ Trend line

Trend line มีลักษณะที่สำคัญอยู่ 2 ประการคือต้องมีการสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคาอย่างน้อย 3 ครั้งและไม่สามารถเป็นแนวนอนได้โดยทั่วไป Trend line จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและเผยให้เห็นสภาพตลาดในปัจจุบัน Trend line ที่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจะให้สัญญาณความแข็งแกร่งของสกุลเงินหลักมากกว่าอีกสกุลเงินในคู่เดียวกัน อีกประโยชน์ที่สำคัญของ Trend line คือสามารถมองเห็นจุดหักเหที่สำคัญของกราฟ ข้อจำกัดที่สำคัญของ Trend line คือจะต้องมีการวาดเส้น Trend line เป็นระยะเพราะไม่สามารถใช้เส้นเดิมได้ตลอดไป

ประเภทของ Trend line

Trend line สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
1.Single-sided Trend line
จัดเป็นเส้น Trend line ประเภทที่สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคาเพียงด้านหนึ่งของ Trend line เท่านั้น หากการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มขึ้น Trend line จะอยู่ด้านล่างเสมอ หากการเคลื่อนไหวของราคาลดลง Trend line จะอยู่ด้านบนเสมอ

2.Double-sided Trend line
จัดเป็นเส้น Trend line ประเภทที่สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคาทั้งสองด้าน ผลคือจะมีการเคลื่อนไหวของราคาด้านข้างของเส้น Trend line เส้น Double-sided Trend line มีลักษณะคล้ายกับ Single-sided Trend line แต่สามารถระบบแนวโน้มของราคาได้ชัดเจนกว่ามาก หากเส้น Trend line สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้นแสดงว่าแนวโน้มที่มีอยู่ขณะนั้นแข็งแรงมาก

รูปแบบของ Trend line

Trend line สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ
1.Major Trend line
รูปแบบ Trend line ที่จัดเป็นเส้นหลัก Major Trend line เป็นเส้นที่บอกถึงทิศทางของราคาในรูปแบบโดยรวม ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกราฟ Trend line ที่สำคัญมักจะสอดคล้องกับทิศทางของราคาในตลาด หากมีความชัดเจนมากยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้น Major Trend line จะมีการสัมผัสกับราคามากกว่าMinor Trend line อย่างเห็นได้ชัด

2.Minor Trend line
รูปแบบ Trend line ที่จัดเป็นเส้นรอง Minor Trend line เป็นเส้นที่บอกถึงทิศทางของราคาในรูปแบบปลีกย่อย Minor Trend line นิยมใช้ค้นหาแนวโน้มย่อยของกราฟหรือค้นหาแนวโน้มของกราฟที่ราคาได้หลุดเส้น Major Trend line มาแล้ว

นักลงทุนมือใหม่ควรทำการศึกษาการใช้เครื่องมือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และมีควรมีการทดลองใช้เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการลงทุน คนเราล้มได้แต่ลุกให้เป็น

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close