WOLFE WAVE

  • บทความฟอเร็กซ์
    ทฤษฎี WOLFE WAVE

    ทฤษฎี WOLFE WAVE

    ทฤษฎี Wolfe Wave เป็นทฤษฎีที่มีความน่าสนใจ เพราะนำกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน (เด็กม.ปลายสายวิทย์-คณิตคงรู้จักกฎนี้เป็นอย่างดี) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ และค…

    Read More »
Back to top button
Close