Spread คงที่ VS แปรผัน

  • บทความฟอเร็กซ์
    Spread คงที่ VS แปรผัน

    Spread คงที่ VS แปรผัน

    เมื่อต้องการจะซื้อหรือจะขายคู่เงินในตลาดฟอเร็กซ์ หรือตลาดเพื่อการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนมักเห็นตัวเลข 2 จำนวนที่ต่างกัน ควบคู่กัน…

    Read More »
Back to top button
Close