บทความฟอเร็กซ์

Spread คงที่ VS แปรผัน

เมื่อต้องการจะซื้อหรือจะขายคู่เงินในตลาดฟอเร็กซ์ หรือตลาดเพื่อการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนมักเห็นตัวเลข 2 จำนวนที่ต่างกัน ควบคู่กันทั้งฝั่งซ้ายและขวาบนแพลทฟอร์มที่ใช้ส่งคำสั่งซื้อ/ขายเสมอ ตัวเลขฝั่งซ้ายมือ เรียกว่า Bid Price หรือ ราคาเสนอซื้อ ส่วนตัวเลขฝั่งขวามือ เรียกว่า Ask Price หรือ ราคาเสนอขาย

Bid (ราคาเสนอเพื่อซื้อ) คือราคาที่โบรกเกอร์พร้อมซื้อเข้าซึ่งคู่เงินใดๆ ณ วินาทีที่เห็นราคานั้น หรือคือราคาที่นักลงทุนพร้อมขาย (Sell) คู่เงินใดๆออกจากพอร์ทไปให้โบรกเกอร์
Ask (ราคาเสนอเพื่อขาย) คือราคาที่โบรกเกอร์พร้อมขายออกซึ่งคู่เงินใดๆ ณ วินาทีที่เห็นราคานั้น หรือคือราคาที่นักลงทุนพร้อมซื้อ (Buy) คู่เงินใดๆจากโบรกเกอร์เข้ามาในพอร์ท

ราคา Bid ต่ำกว่าราคา Ask ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ส่วนต่างของราคา Bid และ Ask เรียกว่า ‘Spread’ หรือ ‘สเปรด’ (Spread = Ask ลบด้วย Bid = PIP) โดย PIP (ปิ๊ป) คือหน่วยนับของสเปรดซึ่งย่อมาจาก Percentage In Point หรือบ้างก็ว่ามาจาก Price Interest Point

ยกตัวอย่าง สมมติคู่เงิน EUR/CHF มีราคาเสนอซื้อ/ขาย (Bid/Ask) ของโบรกเกอร์ที่ใช้ทศนิยม 4 หลักสำหรับราคาซื้อ/ขาย คือ 1.2343/1.2345 ดังนั้น ส่วนต่าง หรือสเปรดของคู่เงินนี้ คือ 2 PIP (1.2345 ลบด้วย 1.2343)

ตัวเลขทั้งของสเปรดและปิ๊ป นอกจากบอกให้นักลงทุนรับรู้ถึงช่วงต่างของราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายแล้ว ยังหมายถึงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (หรือการส่งคำสั่งซื้อหรือขาย) อีกด้วย ดังนั้น คู่เงินใดมีค่าสเปรดต่ำ ก็คือนักลงทุนเสียค่าธรรมเนียมให้โบรกเกอร์ต่ำกว่าคู่เงินที่มีค่าสเปรดสูงกว่า ซึ่งนี่เป็นตัวแปรหนึ่งที่ช่วยนักลงทุนตัดสินใจว่า ควรเลือกซื้อหรือขายคู่เงินใดให้เหมาะกับเงินทุนของตัวเอง นักลงทุนโดยเฉพาะมือใหม่ควรคำนึงถึงส่วนต่างนี้ด้วย หากส่งคำสั่งซื้อ/ขายหลายรายการ ก็หมายถึงเสียค่าธรรมเนียมหลายครั้งตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้ทุนหาย/กำไรหดโดยไม่ทันระวังก็เป็นได้ หลายโบรกเกอร์จึงมีทางเลือกสำหรับนักลงทุน โดยสามารถเลือกสเปรดในแบบคงที่หรือแปรผันได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคู่เงิน มีเพียงบางคู่ที่โบรกเกอร์เห็นสมควรเท่านั้น

ค่าสเปรดแบบแปรผัน กับแบบคงที่ ดี/ด้อยต่างกันอย่างไร?
เหรียญมี 2 ด้านเสมอ ค่าสเปรดในตลาดฟอเร็กซ์ก็เช่นกัน ทั้งแบบแปรผันและแบบคงที่ ก็มีข้อดี/ข้อด้อยต่างกัน พอสรุปโดยไม่ฟันธง ดังนี้

ค่าสเปรดแบบคงที่ (Fixed Spread) กันก่อน ยกตัวอย่าง ค่าสเปรดคงที่ 2 ปิ๊ป สำหรับคู่เงินยอดนิยม EUR/USD อาจทำให้นักลงทุนรู้สึกได้ว่า แม้เหตุการณ์ใดๆจะนำทางให้ค่าเงินผันผวนไปทางไหน ค่าสเปรดก็นิ่งอยู่ที่ 2 ปิ๊ปตลอดเวลา ทำให้นักลงทุนคลายกังวลกับการเข้าซื้อขายหลายครั้งหลายหน ทั้งเพื่อการทำกำไร หรือเพื่อแก้ไขเมื่อการถือครองคู่เงินนั้นเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งในสถานการณ์เดียวกัน หากเป็นสเปรดแบบแปรผัน โบรกเกอร์มัก‘ถ่าง’ให้ส่วนต่างหรือสเปรดเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยความเสี่ยงหรือสภาพคล่องของตัวเอง แต่ปัจจุบันโบรกเกอร์หลายรายเริ่มลดความสำคัญของสเปรดแบบคงที่ และหันไปเน้นสเปรดแบบแปรผันเพิ่มขึ้น

ค่าสเปรดแบบแปรผัน (Variable Spread) บ้างก็เรียก สเปรดแบบลอยตัว หรือ Floating Spread ถึงแม้ว่าค่าสเปรดแบบคงที่จะให้ความมั่นใจกับนักลงทุนได้ระดับหนึ่ง แต่ก็แทบหาไม่ได้ที่สเปรดแบบนั้นจะต่ำเตี้ยติดดินถึง 0 ปิ๊ป ในขณะที่ค่าสเปรดแบบแปรผันสามารถปรับลดลงได้ใกล้หรือถึง 0 ปิ๊ปในบางครั้ง/บางโบรกเกอร์ โดยเฉพาะเมื่อคู่เงินนั้นๆมีปริมาณซื้อขายน้อยในขณะที่มีสภาพคล่อง หรือ Liquidity สูง หรือเมื่อตลาดรวมอยู่ในภาวะชะงักงันหรือค่อนข้างสงบนิ่ง

มีวิธีหนึ่งที่นักลงทุนอาจเลี่ยงค่าธรรมเนียมจากส่วนต่างของราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย คือ เลือกใช้บัญชีที่เรียกว่า ECN หรือ Electronic Communication Network แต่บัญชีประเภทนี้ก็มีข้อจำกัดอื่นมาให้ตัดสินใจ เช่น ใช้เงินเปิดบัญชีค่อนข้างสูง หรือมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยเงื่อนไขอื่น เป็นต้น

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close