บทความฟอเร็กซ์

OVERBOUGHT และ OVERSOLD

หลายคนไม่รู้จัก OVERBOUGHT และ OVERSOLD แต่รู้แค่เพียงว่า OVERBOUGHT และ OVERSOLD มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อค้าคู่เงิน ซึ่งวันนี้เราได้นำเนื้อหามาให้คุณได้ทำความเข้าใจคร่าวๆ เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ OVERBOUGHT และ OVERSOLD เบื้องต้น มาดูกันว่า OVERBOUGHT และ OVERSOLD มีประโยชน์และจำเป็นต่อการลงทุนอย่างไร และสามารถพิจารณาได้อย่างไร

Overbought และ Oversold คืออะไร
Overbought และ Oversold เกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการในระดับราคานั้นๆ น้อยลงเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่มีนักลงทุนสนใจในระดับราคานั้น โดยนักลงทุนจะอาศัยการเปรียบเทียบค่าของอินดิเคเตอร์เมื่อเกิด Overbought หลังจากนั้นนักลงทุนจะมองหาโอกาสในการ Sell เช่นเดียวกันกับ Oversold นักลงทุนจะมองหาโอกาสในการ Buy

การเกิด Overbought และ Oversold
นักลงทุนใช้อินดิเคเตอร์ในการวัดค่า Overbought และ Oversold โดยอินดิเคเตอร์ที่นักลงทุนนิยมใช้คือ Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator และ Overbought – Oversold Index (OBOS)

ถ้าพิจารณาจาก Relative Strength Index (RSI) ที่สามารถพุ่งขึ้นไปได้ โดยมีค่ามากกว่า 70 จะสามารถบ่งบอกถึงการเกิดแรงซื้อมากกว่าปกติ และในขณะที่มีค่าน้อยกว่า 30 บ่งบอกถึงแรงขายที่มากกว่าปกติเช่นกัน เมื่อเกิดโอกาสในลักษณะนี้นักลงทุนจะมองหาจุดกลับตัวของกราฟเพื่อการเก็งกำไรต่อไป

ถ้าพิจารณาจาก Stochastic Oscillator ที่ได้มีค่ามากกว่า 80 จะสามารถบ่งบอกถึงการเกิดแรงซื้อมากกว่าปกติ และในขณะที่มีค่าน้อยกว่า 20 บ่งบอกถึงแรงขายที่มากกว่าปกติเช่นกัน เมื่อเกิดโอกาสในลักษณะนี้นักลงทุนจะมองหาจุดกลับตัวของกราฟเพื่อการเก็งกำไรต่อไป

นอกจากนี้สำหรับตัว Overbought – Oversold Index (OBOS) นี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารวัดค่า Overbought และ Oversold ได้ง่ายที่สุด นักลงทุนสามารถใช้การกลับตัวของอินดิเคเตอร์เป็นสัญญาณในการซื้อขายได้ Overbought – Oversold Index (OBOS) ใช้เป็นสัญญาณเตือนการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ค่อนข้างได้รับความนิยม แต่มีความแม่นยำไม่สูงมากนัก ควรใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ

ในบทความข้างต้น เป็นการนำเสนอข้อมูล OVERBOUGHT และ OVERSOLD แบบคร่าวๆ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจแก่ผู้ที่เริ่มต้นที่จะศึกษาในเรื่องของ OVERBOUGHT และ OVERSOLD โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณจะสามารถเข้าใจได้ง่าย และมีพื้นฐานในเรื่องนี้ แต่นี่ยังคงเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเนื้อหา คุณต้องทำการค้นคว้า และหาข้อมูลเพิ่มต่อไป อย่าไปหลงเชื่อคำพูดของผู้อื่นมากนัก เพราะในบางความเชื่อที่ส่งต่อกันมา สามารถทำให้นักลงทุนสูญเสียหรือหมดตัวไปเยอะแล้ว จงเชื่อตนเอง ทำความเข้าใจกับสิ่งที่จะศึกษา มีการวิเคราะห์และการวางแผนลงทุนเป็นอย่างดี และถ้าหากมีคำถามแล้วหาคำตอบเองไม่ได้ ให้ปรึกษาผู้รู้และผู้ที่มีประสบการณ์ หรือออกไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักลงทุนคนอื่นๆ ก็จะสามารถช่วยให้คุณได้ไอเดียดีๆมาปรับปรุงตนเองได้ อย่าพึ่งท้อนะ

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close