บทความฟอเร็กซ์

Indicators นั้นสำคัญอย่างไร

ตลาด Forex มีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคเพื่อหาจังหวะซื้อขายหุ้นก็มีอยู่หลายชนิด เช่น แนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคา (Trend) แนวรับ-แนวต้าน (Support & Resistance) รูปกราฟแท่งเทียน (Candlestick) รูปแบบราคา (Chart Patterns) และ ดัชนีชี้วัด (Indicators ) ซึ่ง Indicators นั้นถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมจากนักวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคเป็นอย่างมาก “อยากวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคเทคนิคให้ได้กำไร ต้องฝึกใช้ Indicators ให้เก่งๆ” หลายคนที่เป็นเทรดเดอร์มือใหม่คงเคยได้ยินคำพูดหรือคำแนะนำในลักษณะนี้มาก่อน แต่ก็ยังไม่รู้จักว่า Indicators คืออะไร ทำให้เทรดเดอร์มือใหม่หลายๆคนเป็นกันเยอะมากๆคือการใช้ Indy เยอะเกินไป ส่งผลให้การตัดสินเข้าเทรดช้าลงเพราะต้องให้ Indy ทุกตัวชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ความผิดพลาดต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงอาจทำให้คุณพลาดโอกาสการเข้าเทรดได้เลยทีเดียว ดังนั้นก่อนจะทดลองใช้คุณต้องทำความรู้จักความหมายและความสำคัญของ Indicators กันก่อน

Indicators คือ ดัชนีชี้วัด หรือตัวชี้วัด ซึ่ง Indicators นั้นเกิดจากการนำตัวเลขข้อมูลดิบของราคาหรือปริมาณการซื้อขาย มาคำนวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์หรือสูตรทางสถิติที่ถูกคิดค้นขึ้น ทำให้ได้ตัวเลขใหม่ออกมาเป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่ง จากนั้นให้นำค่าของ Indicators ที่ได้จากการคำนวณนั้นมาแปลเป็นความหมายเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อขาย โดย Indicators สามารถแบ่งออกเป็นภาพชัดๆได้ 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

1. Lagging Indicator คือดัชนีชี้ตาม โดย Leading Indicator จะใช้เวลาในการคำนวณค่า Indicators ยาวนานกว่า Leading Indicator และสามารถตัดสัญญาณรบกวนได้ดี อีกทั้งยังใช้เป็น Filter ทิศทางของตลาด ตัวอย่างเช่น Moving Average ซึ่งใช้ในการตัดสินใจเรื่องแนวโน้มของกราฟ
2. Leading Indicator คือ ดัชนีชี้นำ ซึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนว่า Indicators ทุกตัวจะคำนวณค่าช้ากว่าแท่งราคาจริง (Candle stick) โดย Signal ใช้สำหรับเตือนว่าทิศทางของราคาอาจจะมีการกลับตัวเพื่อเตรียมตัวเปิด Order หรือเพื่อนหาจุด TP ซึ่งจะใช้เวลาในการคำนวณสั้นกว่า Lagging Indicator ตัวอย่างเช่น RSI, MACD
3. Confirming Indicator คือ ดัชนียืนยัน ทำหน้าที่ช่วยยืนยันเพื่อหาสัญญาณในการเข้า Order ตัวอย่างเช่น OBV, PSAR, Candle Pattern

ประโยชน์ของ Indicators

การวิเคราะห์ Indicators มีประโยชน์หลักๆในการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ดังต่อไปนี้
1.แสดงสัญญาณเตือนล่วงหน้าได้ สัญญาณที่เตือนจาก Indicators จะทำให้คุณสนใจและติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในขณะนั้นให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อรอจังหวะซื้อหรือจังหวะขายที่ดี แต่อย่างไรก็ตามสัญญาณที่เกิดขึ้นจาก Indicators เป็นเพียงสัญญาณเตือนล่วงหน้าเท่านั้น คุณยังไม่ต้องขายหุ้นทิ้งทันทีก็ได้ เพื่อที่จะติดตามกราฟของราคาอย่างใกล้ชิดและตัดสินใจลงมือขายหุ้นหลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงกว่าจุดที่คุณได้วางแผนไว้
2.ช่วยส่งเสริมความมั่นใจในการลงมือซื้อหรือขายหุ้นของคุณ หากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์กราฟ Indicators มีทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกับผลของการวิเคราะห์กราฟราคาหุ้น นั่นแสดงถึงการยืนยันความน่าเชื่อถือของผลที่ได้จากการวิเคราะห์กราฟหุ้นว่าน่าจะมีโอกาสผิดพลาดน้อยมาก แต่ถ้าหากผลการวิเคราะห์กราฟ Indicators ออกมาขัดแย้งและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการวิเคราะห์กราฟราคาหุ้น นั่นจะเป็นการเตือนว่าสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์กราฟหุ้นอาจจะเป็นสัญญาณหลอก คุณก็อาจจะหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้นในครั้งนั้นได้หรือใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายให้มากยิ่งขึ้น

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close