บทความฟอเร็กซ์

INDICATOR เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค

อินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งนักลงทุนใช้ประกอบการซื้อขาย และช่วยในการตัดสินใจตั้งค่า Stop Loss (S/L) และ Target (T/P) ส่วนใหญ่นักลงทุนใช้อินดิเคเตอร์วัดความผิดปกติของตลาดและจับสัญญาณการซื้อขาย

การเพิ่มอินดิเคเตอร์ในโปรแกรม MetaTrader4
หลังจากนักลงทุนได้ไฟล์ .mq4 หรือ .ex4 มาแล้ว ให้เปิดโปรแกรม MetaTrader4 ขึ้นมา เลือกเมนู File เลือก Open data Folder จากนั้นเลือก MQL4 และมองหาโฟลเดอร์ชื่อ Indicator ให้ย้ายไฟล์ .mq4 หรือ .ex4 ไปไว้ในไฟล์เดอร์ดังกล่าวจากนั้นรีสตาร์ทโปรแกรม MetaTrader4 จะปรากฏอินดิเคเตอร์พร้อมใช้งาน

เราลองมาดูรายละเอียดทั่วไปของอินดิเคเตอร์กันบ้าง ว่ามีความหมายและประโยชน์ต่อการใช้งานมากน้อยแค่ไหน

หมวดอักษร A
Acceleration/Deceleration (AC)

-ใช้วัดความเร็วและความเร่งของราคาในปัจจุบัน อินดิเคเตอร์นี้จะเปลี่ยนทิศทางก่อนการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในการซื้อขายที่มีปริมาณมากผิดปกติการเร่งและการชะลอตัวจึงเป็นสัญญาณการเตือนก่อนก่อนการกลับตัวที่สามารถเห็นได้ชัด เส้น 0 เป็นจุดที่แรงผลักดันสมดุลกับการเร่ง แถบสีแดงและแถบสีเขียวแสดงให้เห็นโอกาสในการซื้อหรือขาย
Accumulation/Distribution (A/D)
-เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการสะสมหรือกระจายราคา ถูกกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงในราคาและปริมาณการ
ซื้อขาย แสดงออกเป็นค่าสัมประสิทธิ์น้ำหนักที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของราคา ค่าสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์คือการการเปลี่ยนแปลงราคามีน้ำหนักมากขึ้น อินดิเคเตอร์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการหาราคาสมดุลจัดเป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถใช้หา Divergence ได้เป็นอย่างดี
Alligator
-อินดิเคเตอร์อันเกิดจากการรวมกันอย่างสมดุลของค่าเฉลี่ยที่ใช้เศษส่วนเรขาคณิตและการเปลี่ยนแปลงเชิงเส้น
เส้นสีฟ้า -(ขากรรไกรของ Alligator) เป็นเส้นสำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างกราฟ
เส้นสีแดง -(ฟันของ Alligator) เป็นเส้นสำหรับในระยะเวลาใดๆ
สายสีเขียว -(ริมฝีปากของ Alligator) เป็นเส้นสำหรับวัดราคาที่มีค่าต่ำกว่าอีกระดับราคาหนึ่งในระยะก่อนหน้า ริมฝีปาก ฟันและขากรรไกรของ Alligator แสดงปฏิสัมพันธ์ของช่วงเวลาที่แตกต่างกัน บ่งบอกแนวโน้มที่ชัดเจน ไม่สามารถให้สัญญาณในตลาดที่มีความผันผวน
Average Directional Movement Index (ADX)
-วิธีการซื้อขายขึ้นอยู่กับระบบของการเคลื่อนไหวของทิศทางที่แสดงถึงการเปรียบเทียบของ 2 สัญญาณ
อินดิเคเตอร์เกิดสัญญาณแนะนำให้ซื้อเมื่อ + DI สูงกว่า -DI และขายเมื่อ + DI ต่ำกว่า –DI ในขณะที่เส้นสัญญาณของอินดิเคเตอร์ควรจะมีค่ามากกว่า 25
Average True Range (ATR)
-อินดิเคเตอร์ที่แสดงให้เห็นความผันผวนของตลาด มักถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอินดิเคเตอร์อื่นๆ
อีกมากมาย อินดิเคเตอร์มักจะสามารถเข้าถึงมูลค่าต่ำสุดของตลาด หลังจากการสินสุดแนวโน้มขาลงแล้ว
จึงสามารถวัดความตื่นตระหนกในการเทขายได้อินดิเคเตอร์ที่มีค่าสูงบ่งบอกความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม อินดิเคเตอร์ที่มีค่าต่ำบ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวที่ลดลง
Awesome Oscillator
-อินดิเคเตอร์นี้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 34 ของ Moving Averages คำนวณในรูปแบบ (H+L)/2 ซึ่งจะส่งผลให้
สัญญาณถูกหักออกจากระยะเวลา 5 ช่วงค่าเฉลี่ย อินดิเคเตอร์มักจะแสดงค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในตลาดในปัจจุบัน สัญญาณ Buy เกิดเมื่อ Saucer เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว อย่างน้อย 3 แท่ง Oscillator ต่อมา Oscillator เปลี่ยนสถานะจากอยู่ใต้เส้น 0 เป็นยืนเหนือเส้น 0 นอกจากการใช้สัญญาณดังกล่าวแล้ว หาก Oscillator ได้สร้างTwo Peaks ขึ้นแล้วใต้เส้น 0 หมายความว่าราคาอาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นในไม่ช้า สำหรับสัญญาณ Sell ให้ใช้ลักษณะเดียวกันแต่กลับทิศทาง

นี่เป็นเพียงการใช้อินดิเคเตอร์แบบเบื้องต้นในบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายเนื้อหาที่รอให้คุณได้เข้ามาค้นคว้า อย่าพึ่งรีบถอยล่ะ อดทนอีกนิด เรียนรู้อีกหน่อย จะได้เข้าใจและใช้เป็น

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close