บทความฟอเร็กซ์

INDICATOR น่ารู้

อินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งนักลงทุนใช้ประกอบการซื้อขาย และช่วยในการตัดสินใจตั้งค่า Stop Loss (S/L) และ Target (T/P) ส่วนใหญ่นักลงทุนใช้อินดิเคเตอร์วัดความผิดปกติของตลาดและจับสัญญาณการซื้อขาย เราลองมาดูรายละเอียดทั่วไปของอินดิเคเตอร์กันบ้าง ว่ามีความหมายและประโยชน์ต่อการใช้งานมากน้อยแค่ไหน หรือการทำงานของมัน โดยรวบรวมมาให้ศึกษาดังนี้

หมวดอักษร F
Force Index

-สร้างขึ้นโดย Alexander Elder เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีค่า Bulls Power เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่อินดิเคเตอร์เคลื่อนไหวเป็นอินดิเคเตอร์ที่เชื่อมต่อองค์ประกอบพื้นฐานของตลาด บ่งบอกถึงแนวโน้มราคาลดลงและปริมาณของ การทำธุรกรรมในตลาด สัญญาณในการ Buy เกิดขึ้นเมื่อ Force Index มีค่าต่ำกว่า 0 และกลับหัวพร้อมปรับตัวขึ้น สัญญาณในการ Sell เกิดขึ้นเมื่อ Force Index มีค่ามากกว่า 0 และกลับหัวพร้อมปรับตัวลดลง
Fractals
-สร้างขึ้นโดย Bill Williams เป็นอินดิเคเตอร์ที่เจ้าของได้นำมาใช้ประกอบกับ Bill Williams’ Trading System Fractals เป็นชุดของแท่งเทียนอย่างน้อย 5 แท่งเทียนต่อเนื่องกัน และต้องมี HIGH ที่สูงที่สุดในแท่งเทียนกลางและแท่งเทียนสูงและต่ำกว่าสองทั้งสองด้านประกอบกัน ต้องใช้งานร่วมกับ Alligator โดย Fractals มีการสร้างรูปแบบที่นักลงทุนต้องจดจำแยกต่างหากจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ

หมวดอักษร G
Gator Oscillator

-สร้างขึ้นโดย Bill Williams เป็นอินดิเคเตอร์ที่เจ้าของได้นำมาใช้ประกอบกับ Bill Williams’ Trading System Gator Oscillator จะขึ้นอยู่กับสัญญาณของ Alligator โดยแสดงให้เห็นรูปแบบของการบรรจบกันของ Oscillator

หมวดอักษร I
Ichimoku Kinko Hyo

-อินดิเคเตอร์จะอธิบายลักษณะตลาดแนวโน้มและสนับสนุนระดับความต้านทาน เพื่อสร้างสัญญาณของการซื้อและการขาย อินดิเคเตอร์นี้ทำงานที่ดีที่สุดในกราฟวันและกราฟสัปดาห์ประกอบไปด้วย 5 สัญญาณดังนี้
1. Tenkan-sen แสดงค่าราคาเฉลี่ยในช่วงช่วงเวลาแรกที่กำหนดให้เป็นผลรวมของราคาสูงสุดและต่ำสุด
2. Kijun-sen แสดงค่าราคาเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาที่สองและใช้เป็นตัวแบ่งแนวโน้ม
3. Senkou Span A แสดงให้เห็นจุดกลางของระยะห่างระหว่างสองเส้นที่ผ่านมา และเคลื่อนไหวไปข้างหน้า โดยค่าของช่วงเวลาสองช่วงเวลา
4. Senkou Span B แสดงราคาเฉลี่ยในช่วงช่วงเวลาที่สาม เคลื่อนไหวไปข้างหน้าโดยค่าของช่วงเวลาที่สอง
5. Chinkou Span แสดงให้เห็นราคาปิดของเทียนในปัจจุบัน และอยู่ในสถานะ Shift ระยะห่างระหว่างเส้น Senkou เรียกว่าเมฆ หากราคาอยู่ระหว่างเส้นเหล่านี้ตลาดควรจะไม่ถือว่าเป็นแนวโน้มดังนั้นนักลงทุนจะไม่ให้ความสนใจในราคาช่วงเวลานั้น

นี่เป็นเพียงการใช้อินดิเคเตอร์แบบเบื้องต้นในบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายเนื้อหาที่รอให้คุณได้เข้ามาค้นคว้า อย่าพึ่งรีบถอยล่ะ อดทนอีกนิด เรียนรู้อีกหน่อย จะได้เข้าใจและใช้เป็น จงอย่าท้อถอย

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close