บทความฟอเร็กซ์

INDICATOR ที่ควรรู้

อินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งนักลงทุนใช้ประกอบการซื้อขาย และช่วยในการตัดสินใจตั้งค่า Stop Loss (S/L) และ Target (T/P) ส่วนใหญ่นักลงทุนใช้อินดิเคเตอร์วัดความผิดปกติของตลาดและจับสัญญาณการซื้อขาย เราลองมาดูรายละเอียดทั่วไปของอินดิเคเตอร์กันบ้าง ว่ามีความหมายและประโยชน์ต่อการใช้งานมากน้อยแค่ไหน

หมวดอักษร B
Bear Powers และ Bulls Power

-สร้างขึ้นโดย Alexander Elder เป็นอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยของราคาที่ใช้วัดระหว่างปริมาณราคาขายและผู้ซื้อ
ในช่วงเวลาหนึ่งของกราฟ โดยทั่วไปมักใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์ประเภทบอกแนวโน้ม อินดิเคเตอร์บอกแนวโน้มที่มีทิศทางลดลงมาพร้อมกับ Bulls Power ที่อยู่เหนือ 0 แต่ลาดลงบอกสัญญาณ Sell ในขณะที่อินดิเคเตอร์บอกแนวโน้มที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับ Bear Powers ที่อยู่เหนือ 0 แต่มีแนวโน้มลาดเข้าหา 0 มากขึ้นบอกสัญญาณ Buy
Bollinger Bands
-Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์คล้ายกับ Envelopes แต่ต่างกันตรงที่ Envelopes มีการพล็อตเป็นระยะ
เปอร์เซ็นต์คงที่ห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พอสมควร ในขณะที่ Bollinger Bands จะพล็อตจำนวนหนึ่งของ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวัดจากความผันผวนของราคา แถบของ Bollinger Bands
จะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดเสมอ เมื่อตลาดมีความผันผวนมากขึ้น จะมีค่ากว้างขึ้น

หมวดอักษร C
Commodity Channel Index (CCI)

-เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถบอก Divergence ได้อีกหนึ่งตัว สามารถวัดค่าความเบี่ยงเบนของราคาจากสถิติราคาเฉลี่ย ค่าสูงของอินดิเคเตอร์ชี้ให้เห็นว่าราคาสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยและค่าต่ำแสดงให้เห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำเกินไป อินดิเคเตอร์ใช้ค้นหา Divergence ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อราคาถึงสูงสุดใหม่ นอกจากนี้ยังใช้เป็นอินดิเคเตอร์ของ Overbought (±100) และ Oversold (-100)

หมวดอักษร D
DeMarker

-อินดิเคเตอร์จะขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบราคาสูงสุดที่มีก่อนหน้านี้ค่าที่สูงกว่า 0.7 และต่ำกว่า 0.3 จะถูกคาดหวังให้เกิดการกลับตัวของราคา เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีความเสี่ยงน้อยและสามารถวางแผนการซื้อขายในกับแนวโน้มที่สำคัญได้เป็นอย่างดี

หมวดอักษร E
Envelopes

-อินดิเคเตอร์ที่เกิดขึ้นจากสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งหนึ่งค่าในนั้นมีการขยับตัวสูงขึ้นและอีกหนึ่งค่าเลื่อนลง
การขยับจะถูกกำหนดด้วยความผันผวนของตลาดที่สูงขึ้น สัญญาณ Sell ปรากฏขึ้นเมื่อราคามาถึงขอบบนของ Envelopes สัญญาณ Buy ปรากฏขึ้นเมื่อราคามาถึงขอบล่างของ Envelopes

นี่เป็นเพียงการใช้อินดิเคเตอร์แบบเบื้องต้นในบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายเนื้อหาที่รอให้คุณได้เข้ามาค้นคว้า อย่าพึ่งรีบถอยล่ะ อดทนอีกนิด เรียนรู้อีกหน่อย จะได้เข้าใจและใช้เป็น จงอย่าท้อถอย

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close