บทความฟอเร็กซ์

HARMONIC TRADING

Harmonic เป็นวิธีการที่ใช้รูปแบบการรับรู้ของราคาที่เฉพาะเจาะจงประยุกต์กับตัวเลข Fibonacci ซึ่งมีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกราฟ โดยใช้ความน่าจะเป็นเพื่อคํานวณหาจุดพลิกกลับในกราฟ โดยสามารถอนุมานได้ว่ารูปแบบกราฟเช่นเดียวกันหลายรูปแบบนั้น ในสักครั้งหนึ่งจะต้องวนรอบในตัวเอง และนํารูปแบบเหล่านี้มาหาค่าจุดเข้าหรือออกจาก Position โดยอาศัยความน่าจะเป็นที่การเคลื่อนไหวของราคารูปแบบเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้

แม้ว่ารูปแบบเหล่านี้จะไม่ถูกต้อง 100% แต่ก็ทําให้สามารถค้นพบโอกาสในการเปิด Position กับความเสี่ยงที่ลดน้อยลงมาก หลักการสําคัญของวิธีการนี้คือ ระยะเวลาของคลื่นที่อยู่ใกล้เคียงในการเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับกราฟลําดับถัดมาเป็นจํานวนมาก ทั้งโดยขนาดใหญ่และขนาดเล็กในการเชื่อมโยงแนวคิดที่จะสามารถเข้าใจว่าคลื่นราคาหรือการเคลื่อนไหวราคาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไร จะต้องนําตัวเลข Fibonacci มาคํานวณหาค่าอีกครั้ง รูปแบบความสัมพันธ์เหล่านี้ใช้ในการตรวจสอบที่จุดเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหล่านี้จุดเปลี่ยนจะมีการระบุค่าอย่างถูกต้องและแม่นยําจะสามารถเข้า Position ในระดับราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ โดยอ้างอิงค่าตัวเลขจาก Fibonacci นอกจากนี้ Harmonic เป็นรูปแบบที่สําคัญในการวิเคราะห์ทิศทางของกราฟ ในกราฟที่มี Timeframe ขนาดเล็กไม่สามารถทําให้ทิศทางชัดเจนได้เท่ากับ H4 ขึ้นไป ดังนั้น หากเป็น Position ที่ถูกเปิดโดยจากสถาบันการเงินแล้วแทบจะไม่มีข้อสงสัยเลยว่า เหตุใดนักลงทุนจํานวนมากจึงนิยมเทรดโดยใช้ Timeframe ตั้งแต่ H4 ขึ้นไป

Invalid Harmonic Setups
กราฟมักจะให้เบาะแสในการกําหนดราคาในอนาคตเสมอ แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างที่นอกเหนือไปจากการคาดการณ์อาจเกิดขึ้นในตลาดได้ตลอดเวลา การเคลื่อนไหวของราคาที่ให้สัญญาณตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่คาดการณ์มักจะให้สัญญาณเพื่อบ่งชี้ถึงลักษณะการเกิดข้อบกพร่อง ซึ่งต้องให้ความสําคัญในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ข้อพิจารณาที่สําคัญที่สุดเมื่อมีสัญญาณเตือนเหล่านี้คือการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากที่เข้าสู่ Potential Reversal Zone ที่อาจเกิดขึ้น ราคาอาจจะกลับตัวได้แม้จะมีสัญญาณเตือนดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องรอให้ตลาดยืนยันทิศทางราคาอีกครั้งเสียก่อน

Harmonic Pattern
ในการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบ Harmonic ราคาได้มีการเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ นักลงทุนได้มีการจดบันทึกลักษณะดังกล่าวสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน รูปแบบเหล่านี้เป็นรูปแบบที่นักลงทุนควรทราบเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากําไรให้กับนักลงทุน

AB = CD ซึ่งเป็นรูปแบบ Harmonic ยอดนิยมที่อาศัยขนาดความยาวของเส้น AB = CD หรือมีค่าใกล้เคียงกันเสมอ เป้าหมายในการคาดหวังการทํากําไรอยู่ที่ระดับ 161.8%

Butterfly เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคามีลักษณะคล้ายกับผีเสื้อ แต่ละจุดของปีกผีเสื้อคือจุดกลับของราคาที่สําคัญ เป้าหมายในการคาดหวังการทํากําไรอยู่ที่ระดับ 127.2%

Crab เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคามีลักษณะคล้ายกับปูเกิดขึ้นใน Potential Reversal Zone จุดกลับตัวแต่ละจุดของรูปแบบดังกล่าวจะสอดคล้องกันเสมอ เป้าหมายในการคาดหวังการทํากําไรอยู่ที่ระดับ 161.8%

Shark เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคามีลักษณะคล้ายกับปลาฉลาม อาศัยค่าการแกว่งของราคามากผิดปกติ เป้าหมายในการคาดหวังการทํากําไรอยู่ที่ระดับ 113%

Bat เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคามีลักษณะคล้ายกับค้างคาว เป็นหนึ่งในรูปแบบ Harmonic ที่พบบ่อยที่สุด เป้าหมายในการคาดหวังการทำกําไรอยู่ที่ระดับ 88.6%

Gartley เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาที่ประกอบด้วย 5 จุด Pivot Point ที่สําคัญ เป็นรูปแบบที่มีลักษณะใกล้ชิดกับลําดับ Fibonacci มีการใช้อัตราการแกว่งในการเคลื่อนไหวในการสร้างรูปแบบขึ้นมา เป้าหมายในการคาดหวังการทํากําไรอยู่ที่ระดับ 78.6%

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close