บทความฟอเร็กซ์

Forex กับความเข้าใจเกี่ยวกับ สกุลเงิน ค่าเงิน คู่เงิน เบื้องต้นก่อนเข้าร่วมตลาด

เป็นที่รู้กันดีว่าตลาด Forex คือตลาดการค้าทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าลงทุนในตลาดแห่งนี้ คุณต้องจะมี 3 คำนี้ที่ควรทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมตลาด Forex ซึ่งได้แก่ สกุลเงิน ค่าเงิน และคู่เงิน

1.สกุลเงิน คือ หน่วยหลักของเงินตราในแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศ นั้นๆ โดยกำหนดขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการใช้จ่ายเงินตรานั้นๆ ซึ่งบางสกุลเงินสามารถใช่ร่วมกันได้ทุกประเทศ เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น

2.ค่าเงินหรือมูลค่าของเงิน คือ ความสามารถของสกุลเงินใดๆ ที่ใช้ในการจับจ่ายซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ค่าเงินสามารถแบ่งออกตามการใช้งาน ได้ดังนี้

2.1 ค่าเงินภายในประเทศที่ใช้สกุลเงินนั้นๆ จะแปรผันผกผันกับราคาสินค้าในประเทศ ถ้าสินค้าแพงขึ้น หมายถึง มูลค่าของเงินลดลง จึงต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อสินค้าชนิดเดิม และถ้าสินค้าถูกลง หมายถึง มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้น สามารถซื้อของได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ราคาสินค้ายังขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในสินค้าตัวนั้นๆ ภายในประเทศนั้นด้วย
2.2 ค่าเงินเมื่อใช้แลกเปลี่ยนกับเงินสกุลอื่นๆ โดยทั่วไปจะเรียกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น การนำเงินดอลลาร์สหรัฐมาแลกเป็นเงินบาทเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ซื้อสินค้าในไทยได้ โดยจะมีอัตราส่วนของค่าเงิน 2 ชนิดนี้ต่างกัน คือ 1 $ = 32 บาท จะเห็นได้ว่าค่าของค่าเงินทั้งสองต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และอัตราส่วนของค่าเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความแข็งค่าหรืออ่อนค่าของค่าเงินนั้นๆ และนอกจากนี้จะมีเพียงบางประเทศที่มีค่าเงินใกล้เคียงกันอีกด้วย แต่พบเจอได้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีให้เห็นเลย

นอกจากนี้มีหลายปัจจัยในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้า อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย หนี้สาธารณะ เศรษฐกิจ รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองของแต่ละประเทศ หรือทางอาวุธสงครามการทหาร เป็นต้น

3. คู่เงิน คือ การนำ 2 สกุลเงิน มาจับคู่หรือนำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อทำการซื้อและขายไปพร้อมๆกัน ในการซื้อขายถ้าสกุลเงินใดมีมูลค่าเพิ่มขึ้น สกุลเงินนั้นจะถูกซื้อ แล้วเหล่านักลงทุนจะขายสกุลเงินอื่นที่ตนจับคู่อยู่ ออกไปในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างคู่เงินในตลาด Forex

AUD/USD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย เปรียบเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐฯ), CHF/JPY (ฟรังซ์สวิส เปรียบเทียบกับ เยนญี่ปุ่น)
EUR/DKK (ยูโร เปรียบเทียบกับ โครนเดนมาร์ก)

นอกจากนี้คุณต้องทำความรู้จักกับ Long และ Short เป็นคำที่ใช้เพื่อส่งคำสั่งซื้อหรือขาย
– คำสั่ง Longหรือ Buy เป็นคำสั่งเพื่อซื้อสกุลเงินใดๆ โดยคาดว่า สกุลเงินนั้นจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง
– คำสั่ง Shortหรือ Sell เป็นคำสั่งเพื่อขายสกุลเงินใดๆ โดยคาดว่า สกุลเงินนั้นจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สำคัญที่นักลงทุนมือใหม่ควรต้องเรียนรู้ไว้ เพื่อประกอบการเลือกใช้สกุลเงินในการเทรด หากไม่มีความรู้เรื่องเงินเลย โอกาสที่จะล้มเหลวในการลงทุนมีและหมดตัวมีสูงมาก

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close