บทความฟอเร็กซ์

“สกุลเงิน”และ”คู่เงิน” ต่างกันอย่างไรในตลาด Forex

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดเพื่อการซื้อ/ขายสกุลเงิน โดยการจับคู่สกุลเงิน 2 สกุล เป็น 1 คู่เงิน เพื่อการซื้อและขาย ในเวลาเดียวกัน

สกุลเงินคืออะไร?

โดยทั่วไป สกุลเงินคือ หน่วยหลักของเงินตราที่แต่ละประเทศ (หรือกลุ่มประเทศ) กำหนดขึ้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานและความเข้าใจที่ตรงกันในการใช้จ่ายเงินตรานั้นๆ ยกตัวอย่าง ประเทศไทย ใช้สกุลเงิน ‘บาท’, ประเทศรัสเซีย ใช้สกุลเงิน ‘รูเบิล’, ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (บางประเทศ) ใช้สกุลเงิน ‘ยูโร’ เป็นต้น

ในตลาดฟอเร็กซ์ ความหมายหลักของสกุลเงินก็คือ หน่วยหลักของเงินตราที่แต่ละประเทศ (หรือกลุ่มประเทศ) เช่นเดียวกับความหมายทั่วไป แต่เพื่อให้การซื้อ/ขายสกุลเงินเป็นไปอย่างคล่องตัวและการสื่อสารที่กระชับ ตลาดฟอเร็กซ์จึงกำหนดให้แต่ละสกุลเงินถูกแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษจำนวน 3 หลัก ยกตัวอย่าง เงินบาทของประเทศไทย ถูกแทนด้วยอักษร THB, เงินรูเบิลของประเทศรัสเซีย ถูกแทนด้วยอักษร RUB หรือเงินยูโรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ถูกแทนด้วยอักษร EUR เป็นต้น

อักษรย่อสกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์อย่างสังเขป (โดยไม่ได้จัดลำดับศักดิ์ใดๆ) ดังนี้
AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย, CAD ดอลลาร์แคนาดา
CHF ฟรังซ์สวิส, DKK โครนเดนมาร์ก
EUR ยูโรสหภาพยุโรป, GBP ปอนด์อังกฤษ
JPY เยนญี่ปุ่น, KRW วอนเกาหลี
NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์, USD ดอลลาร์สหรัฐฯ

คู่เงินคืออะไร?

การซื้อ/ขายในตลาดฟอเร็กซ์ คือการนำ 2 สกุลเงิน มาจับคู่/เปรียบเทียบกัน แล้วทำการซื้อและขายไปพร้อมๆกัน การจับคู่นี้เรียกว่า ‘คู่เงิน’

อักษรย่อคู่เงินในตลาดฟอเร็กซ์อย่างสังเขป (โดยไม่ได้จัดลำดับศักดิ์ใดๆ) ดังนี้
AUD/JPY ดอลลาร์ออสเตรเลีย เปรียบเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
DKK/KRW โครนเดนมาร์ก เปรียบเทียบกับ วอนเกาหลี
EUR/CHF ยูโรสหภาพยุโรป เปรียบเทียบกับ ฟรังซ์สวิส
NOK/NZD โครนนอร์เวย์ เปรียบเทียบกับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์
USD/THB ดอลลาร์สหรัฐฯ เปรียบเทียบกับ บาทไทย

สกุลเงินด้านซ้ายเรียกว่า สกุลเงินหลัก หรือ สกุลเงินพื้นฐาน หรือ Base Currency, สกุลเงินที่อยู่ด้านขวาเรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง หรือ Quote currency หรือ Counter Currency (หรือเรียก PIP Currency ก็มี)

หากมีการเสนอราคา นั่นคือการบอกว่า สกุลเงินด้านขวามีมูลค่าเท่าใด เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก (ด้านซ้าย) 1 หน่วย ดังนั้นหากบอกว่าคู่เงิน EURUSD หรือ EUR/USD (บ้างเรียกสั้นๆว่า EU ก็มี) ซื้อขายที่ 1.23456 นั่น หมายถึง 1 ยูโร มีมูลค่าเท่ากับ 1.23456 ดอลลาร์สหรัฐฯ

คู่เงินสกุลหลัก (Major Currency) ในตลาดฟอเร็กซ์ มีคู่เงินหลากหลายในตลาดฟอเร็กซ์ แต่มีเพียงไม่กี่คู่เงินหลักๆที่นักลงทุนมักเลือกเข้าทำการซื้อ/ขาย คู่เงินดังกล่าวมักมีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ร่วมอยู่ในคู่เงินนั้น ซึ่งสรุปโดยเรียงตามอักษรได้ดังนี้ AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY โดยคู่เงิน EUR/USD มีปริมาณการค้าต่อวันเกือบ 30% ของทั้งตลาดฟอเร็กซ์

คู่เงินสกุลรอง (Cross-Currency) ในตลาดฟอเร็กซ์ หรืออาจเรียก Minor Currency ก็ได้ คู่เงินกลุ่มนี้มักไม่มีสกุลเงิน USD ร่วมอยู่ด้วย ได้แก่ AUD/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, NZD/JPY แม้ไม่มี USD ร่วมอยู่ด้วย แต่การซื้อ/ขายคู่เงินกลุ่มนี้ก็ต้องมีการเปรียบเทียบกับ USD อยู่ดี อาทิ หากต้องการซื้อ/ขายคู่เงิน EUR/AUD ก็ต้องมีการเปรียบเทียบคู่เงิน EUR/USD และ AUD/USD ก่อน แล้วจึงแปลงผลที่ได้เป็นการซื้อ/ขายคู่เงิน EUR/AUD อีกทีหนึ่ง

คู่เงินสกุลใหม่ (Exotic Currency) ในตลาดฟอเร็กซ์

คำว่า สกุลใหม่ ในที่นี้อาจหมายถึง สกุลเงินของประเทศเกิดใหม่ หรือ สกุลเงินเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวในตลาดฟอเร็กซ์ก็ได้ มักเป็นการจับคู่ของสกุลเงินหลักกับสกุลเงินของประเทศที่มีขนาดเล็ก แม้จะมีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องก็ตาม อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมถึงประเทศแถบยุโรปแต่ไม่ได้ร่วมในสหภาพยุโรป

ตัวอย่างคู่เงินกลุ่ม Exotic Currency โดยสังเขป ดังนี้
EUR/TRY ยูโรสหภาพยุโรป เปรียบเทียบกับ ลีราตุรกี
USD/HKD ดอลลาร์สหรัฐฯ เปรียบเทียบกับ ดอลลาร์ฮ่องกง
USD/SEK ดอลลาร์สหรัฐฯ เปรียบเทียบกับ โครนสวีเดน
USD/SGD ดอลลาร์สหรัฐฯ เปรียบเทียบกับ ดอลลาร์สิงคโปร์
USD/ZAR ดอลลาร์สหรัฐฯ เปรียบเทียบกับ แรนด์แอฟริกาใต้

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close