บทความฟอเร็กซ์

ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการลงทุนใน Forex หมวด A-B

หมวดอักษร A

Aggregate Demand
-ผลรวมของการใช้จ่ายของภาครัฐค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
Appreciation
-สกุลเงินมีการแข็งค่าเมื่อมีความต้องการมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
Arbitrage
-การซื้อหรือขายตราสารพร้อมกันด้วยตําแหน่งที่ใกล้เคียงกัน ในตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดขนาดเล็ก
Around
-การอ้างอิงเมื่อราคาไม่ได้ขยับไปไกลไกลนัก หรืออยู่ใกล้กับค่าเดิมมาก
Ask Rate
-อัตราเครื่องมือทางการเงินในกรณีเสนอขายสกุลเงิน
Asset Allocation
-การลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์แตกต่างกันในตลาด เพื่อการบริหารความเสี่ยงหรือผลตอบแทนที่คาดว่าจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนักลงทุน

หมวดอักษร B

Back Office
-หน่วยงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับที่ทําการใหญ่ของการทําธุรกรรมทางการเงิน
Balance of Trade
-ค่าของการส่งออกของประเทศที่หักลบด้วยการนําเข้า
Bar Charts
-แผนภูมิแท่งมาตรฐานที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมเกี่ยวกับราคา เป็นแผนภูมิที่อ่านได้ง่าย ประกอบด้วยราคา เปิดสูงหรือต่ำ ราคาปิดสูงหรือต่ำ และระยะเวลา โดยราคาของกราฟสามารถแสดงความต้องการของผู้ลงทุนทั้งหมด ตั้งแต่ 1 นาทีถึง 1 เดือน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วนความยาวแนวตั้งทั้งหมดหรือความสูงของบาร์ ซึ่งหมายถึงช่วงการซื้อขายในช่วงเวลานั้น ด้านบนของบาร์หมายถึงราคาสูงสุดของช่วงเวลาและด้านล่างของบาร์ หมายถึงราคาที่ต่ำสุดของรอบระยะเวลา ราคาเปิดและราคาปิดแสดงในช่วงด้านข้างของบาร์
Base Currency
-สกุลเงินหลัก ซึ่งเป็นสกุลเงินที่นักลงทุนหรือธนาคารกลางออกไว้เพื่อรักษาสถานะทางบัญชี (เงินหมุนเวียน) ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์ยูโรและเยน ถือว่าเป็นสกุลเงินหลัก
Bear Market
-ตลาดขาลงอันเกิดจากราคาที่ลดลง
Bid Rate
-อัตราเครื่องมือทางการเงินในกรณีรับซื้อสกุลเงิน
Bid/Ask Spread
-ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาในขณะนั้น
Big Figure
-ทศนิยมซึ่งแสดงออกเพียงไม่กี่หลักของอัตราแลกเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยน EURJPY อาจจะมีค่าb122.20 ถึง 122.50 แต่จะได้รับการยกมาโดยไม่ต้องเขียนสามหลักแรกคือ “20/50”
Book
-การจอง Position สําหรับการเทรด
Broker
-บุคคลหรือบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางร่วมกันผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า
Bretton Woods Agreement of 1944
-ข้อตกลงการจัดตั้งอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ สําหรับสกุลเงินหลักเพื่อให้มีการแทรกแซงของธนาคารกลางในตลาดสกุลเงินและตรึงราคาทองคําที่ 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ข้อตกลงดังกล่าวยังคงอยู่จนกระทั่งปี 1971
เมื่อประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันคว่ำข้อตกลงเบรตตัน วูดส์และยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวสําหรับสกุลเงินหลัก
Bull Market
-ตลาดขาขึ้นอันเกิดจากราคาที่เพิ่มขึ้น
Bundesbank
-ธนาคารกลางของประเทศเยอรมนี
Buying/Selling
-การค้าสกุลเงินทั้งหมด วัตถุประสงค์ของการซื้อขายสกุลเงินคือการซื้อสกุลเงินที่คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในมูลค่าเทียบกับช่วงที่คาดว่าจะขายออก หรือขายสกุลเงินกลับก่อนเข้าซื้อสกุลเงินเพื่อเก็งกําไร
อาจจะเยอะไปหน่อยแต่ก็ทยอยศึกษาไป การเรียนรู้และการฝึกฝนจะทำให้คุณประสบการณ์สำเร็จได้ในไม่ช้า อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close