บทความฟอเร็กซ์

รวมคำศัพท์สำหรับนักเทรด Forex มือใหม่ หมวด M – Q

หมวดอักษร M
Margin

-เป็นส่วนของเงินทุนที่จำเป็นที่นักลงทุนจะต้องคงไว้เพื่อค้ำประกัน Position
Margin Deposit
-เป็นอัตราเงินทุนขั้นต้นเป็นประกันประสิทธิภาพการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าหากเกิดการสูญเสียการซื้อขายแล้ว
นักลงทุนจะยังคง Position ที่มีขนาดใหญ่กว่ามูลค่าบัญชีซึ่งอนุญาตให้มีการยกระดับสูงนี้ไว้ได้ในกรณีที่เงิน
ประกันมีมูลค่าต่ำกว่ายอดเงินที่ลดลงของบัญชีซื้อขาย โบรกเกอร์จะปิด Position ที่เปิดไว้โดยอัตโนมัติ
Margin Call
-การร้องขอจากโบรกเกอร์ในวงเงินเพิ่มเติมหรือหลักประกันอื่นๆที่จะรับประกัน Position ที่นักลงทุนจะต้องรับผิดชอบ หากยอดเงินทุนในบัญชีต่ำกว่าความต้องการ Margin Call จะถูกสร้างขึ้น ในกรณีที่บัญชีเกินกว่าอัตราการใช้ประโยชน์สูงสุดที่อนุญาตโดยโบรกเกอร์ทุกตำแหน่งที่เปิดจะถูกปิดทันทีโดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือลักษณะของตำแหน่งที่จัดขึ้นภายในบัญชีซื้อขายนั้น
Market Maker
-ตัวแทนในการเสนอราคาทั้ง Ask และ Bid โดยพร้อมที่จะทำคำสั่งสนองความต้องการให้ตลาดสองรูปแบบของตราสารทางการเงินใดๆ
Market Risk
-ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงในราคาในตลาดในอนาคต
Mark-to-Market
-กระบวนการของการประเมิน Position ที่เปิดทั้งหมดที่มีราคาในตลาดปัจจุบัน แล้วตรวจสอบความต้องการ
อัตราแลกเปลี่ยนใหม่
Maturity
-เป็นวันที่ครบกำหนดหรือหมดอายุของเครื่องมือทางการเงิน

หมวดอักษร N
Narrow Market

-การซื้อขายที่เบาบางและความผันผวนมากขึ้นในราคาเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขาย

หมวดอักษร O
Offer

-เป็นอัตราที่ดีลเลอร์ยินดีจะขายสกุลเงิน
Offsetting Transaction
-เป็นตัวหักกลบลบหนี้การยกเลิกหรือการชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดของความเสี่ยงด้านตลาดของ Position ที่เปิดไว้
One Cancels the Other Order (OCO)
-การกำหนดเวลาสองคำสั่ง โดยส่วนหนึ่งของสองคำสั่งจะถูกดำเนินการยกเลิกโดยอัตโนมัติ
Open Order

-การดำเนินการเพื่อเปิดคำสั่งซื้อเมื่อราคาตลาดมาถึงราคาที่กำหนดไว้กล่าวคือมีผู้มาขายแล้วนั่นเอง
Open Position
-การดำเนินการที่ยังไม่ได้ปิดโดยสมบูรณ์ในตลาด กล่าวคือยังคงถูกเปิดอยู่นั่นเอง
Over the Counter (OTC)
-การอธิบายการทำธุรกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนใดๆ
Overnight
-การเทรดที่ยังคงเปิดไว้อย่างต่อเนื่องถึงวันทำการถัดไป

หมวดอักษร P
Pips

-ตัวเลขการเพิ่มหรือลบออกจากทศนิยมหลักที่สี่คือ 0.0001 เรียกว่า 1 Pips
Political Risk
-การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะมีผลกระทบต่อตำแหน่งของนักลงทุน
Point and Figure Charts
-แผนภูมิจุดที่แวดล้อมเวลา มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมในราคาทั้งหมด
Position
-หน่วยถือครองของสกุลเงินที่ได้รับ
Premium
-ราคาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าราคาจุดที่กำหนดไว้
Price Transparency
-ผู้เข้าร่วมในตลาดทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

หมวดอักษร Q
Quote

-เป็นตัวบ่งชี้ราคาตลาดที่ใช้ตามปกติเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำมาเสนอให้เห็นถึงความหมายและความสำคัญของศัพท์เทคนิค เพื่อให้นักลงทุนได้นำไปประกอบการค้นคว้า และการวางแผนลงทุนต่อไป

Tags
Show More
FBS
บทความฟอเร็กซ์

รวมคำศัพท์สำหรับนักเทรด Forex มือใหม่ หมวด R – S

คำศัพท์เหล่านี้มีความใกล้เคียงกัน เช่น เขียนเหมือนกันแต่ให้ความหมายที่ต่าง หรือจัดอยู่คนละกลุ่มกัน ดังนั้นดูให้ดีๆ อ่านให้เข้าใจ ก่อนนำไปใช้ ไม่เข้าใจคำไหนหรือมีความหมายหรือข้ออธิบายที่น้อยเกินไปก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และคุณสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ เพื่อป้องกันความเชื่อที่ผิดๆของตัวคุณ และที่สำคัญฝึกอ่านฝึกจำเวลาลงทุนจะได้ไม่สับสน โดยเราพยายามอธิบายและให้ความหมายโดยง่าย เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

หมวดอักษร R
Rate

-ราคาของสกุลเงินหนึ่งในในตลาด โดยปกติจะใช้เพื่ออ้างอิงในการจัดการการลงทุน
Resistance
-คำที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค แสดงให้เห็นระดับราคาที่สำคัญเพื่อการวิเคราะห์ในการขาย
Revaluation
-การเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงิน อันเป็นผลมาจากการแทรกแซงของธนาคารกลาง
Risk
-การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน อันเป็นความแปรปรวนของผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าที่คาดการณ์
Risk Capital
-ความเสี่ยงจำนวนเงินทุนที่แต่ละคนสามารถที่จะลงทุน ซึ่งหากหายไปจะไม่ส่งผลต่อการเป็นอยู่ใน Position
ของพวกเขา
Risk Management
-การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการวิเคราะห์ทางการเงินและเทคนิคการซื้อขาย
Rollover
-ขั้นตอนของข้อตกลงที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน และนำผลตอบแทนที่ได้ออกมาใช้จะขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ของอัตราดอกเบี้ยของทั้งสองสกุลเงิน
Rollover Rate
-จำนวนเงินที่เทรดเดอร์จ่ายและถูกควบคุมไว้รายได้ขึ้นอยู่กับอัตรากำไรที่มีและ Position ในตลาด

หมวดอักษร S
Settlement

-กระบวนการทางการค้าที่ถูกวางคำสั่งซื้อขายและบันทึกข้อมูลสกุลเงินที่จะทำธุรกรรม อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนทางกายภาพที่เกิดขึ้นจริงในสกุลเงินนั้น
Short Position
-เป็นตำแหน่งการลงทุนที่ได้รับประโยชน์จากการลดลงของราคาในตลาด
Sideway
-ราคาเคลื่อนที่ขึ้นลงในช่วงระยะหนึ่ง โดยเคลื่อนตัวไปด้านข้างและมีทิศทางที่ไม่แน่นอน
Spot/Next
-ธุรกรรมซื้อพร้อมกันและขายพร้อมกันหรือในทางกลับกัน โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยน Swap กับวันทำการถัดไป
Spot Price
-ราคาของตลาดในปัจจุบัน
Spot (Rate)
-ราคาเงินสดโดยไม่มีปัจจัยเกี่ยวกับดอกเบี้ย
Spread
-ความแตกต่างระหว่างการเสนอราคา (Bid) และข้อเสนอ (Ask)
Sterling
-เงินปอนด์อังกฤษ
Stop Loss Order
-คำสั่งซื้อโดยตำแหน่งที่เปิดถูกสั่งปิดโดยอัตโนมัติในราคาที่เฉพาะเจาะจงที่ถูกตั้งไว้โดยนักลงทุน มักใช้ในการลดความเสี่ยงการสูญเสีย หากตลาดเปลี่ยนทิศทาง ทั้งนี้เพื่อกำจัดความสูญเสียไม่ให้เกิดขึ้นมากกว่าที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้
Support Levels
-การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นระดับราคาเฉพาะที่สกุลเงินไม่สามารถที่จะทะลุลงไปยังพื้นที่ด้านล่างของเส้นการเคลื่อนที่ของราคาก่อให้เกิดรูปแบบที่มักจะมีรูปร่างเป็นเส้นตรง ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือทางเทคนิคลากได้
Swap
-อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้าในการขายและการซื้อของจำนวนเงินเดียวกันของสกุลเงินที่ได้ทำความตกลงไว้
Swift
-การสื่อสารโทรคมนาคมทางการเงินของธนาคารทั่วโลกผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่มีการตั้งค่า
เพื่อสนับสนุนการโอนเงินระหว่างธนาคารสมาชิกทั่วโลก

Tags
Show More
FBS
บทความฟอเร็กซ์

รวมคำศัพท์สำหรับนักเทรด Forex มือใหม่ หมวด C-D

อาจมีคนสงสัยว่าทำไมต้องรู้คำศัพท์เหล่านี้ รู้ไปแล้วได้อะไร โดยคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์หรือศัพท์เทคนิคเบื้องต้นที่ใช้ในตลาด Forex นำมาให้นักลงทุนได้ศึกษา เป็นพื้นฐานและเสริมความเข้าใจ เสริมรายละเอียดของตลาดในสภาวะต่างๆผ่านคำศัพท์ ซึ่งใช้กันทั่วไป เมื่อกล่าวถึงคำศัพท์ใดคำศัพท์หนึ่งก็สามารถเข้าใจกันได้โดยง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุน หรือบุคคลในกลุ่มนั้นๆ มาดูคำศัพท์กันเถอะ

หมวดอักษร C
Cable

-อัตราแลกเปลี่ยนของปอนด์สเตอร์ลิงต่อดอลลาร์สหรัฐอัตราแลกเปลี่ยน เหตุที่เรียกเช่นนี้เพราะอัตราแลกเปลี่ยน
เดิมถูกส่งผ่านทางสายเคเบิลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงกลางทศวรรษ 1800
Candlestick Chart
-แผนภูมิที่บ่งชี้ว่าช่วงการซื้อขายสําหรับช่วงเวลาหนึ่ง บ่งบอกราคาเปิดและราคาปิด หากเปิดราคาที่สูงกว่าราคาปิด
แท่งเทียนระหว่างราคาเปิดและปิดเป็นสีเทา ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดแท่งเทียนระหว่างราคาจะเป็นสีขาว
Central Bank
-รัฐบาลหรือองค์กรกึ่งรัฐที่จัดการนโยบายการเงินของประเทศ เช่น FED, Bundesbank, ECB, BOE, BOJ
Chartist
-คําเรียกบุคคลที่ใช้แผนภูมิและกราฟและแปลความหมายข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อหาแนวโน้มและการคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคต
Choice Market
-ตลาดที่ไม่มี Spread ซึ่งสามารถซื้อและขายได้ในราคาเดียวกัน
Clearing
-ขั้นตอนของการส่งคําสั่งซื้อสกุลเงินและขายสกุลเงิน
Contagion
-แนวโน้มของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะแพร่กระจายจากตลาดหนึ่งไปยังตลาดหนึ่ง
Collateral
-บางสิ่งบางอย่างเพื่อการรับประกันความปลอดภัยในวงเงินหรือประสิทธิภาพการลงทุน
Commission
-ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมเรียกเก็บโดยโบรคเกอร์
Confirmation
-เอกสารการแลกเปลี่ยนการทําธุรกรรมที่ระบุถึงการทํารายการดังกล่าวได้
Contract
-หน่วยมาตรฐานของการซื้อขาย
Contract (Unit or Lot)
-หน่วยมาตรฐานของการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนบางอย่าง
Counterparty
-คู่สัญญาผู้เข้าร่วมในการทําธุรกรรมทางการเงิน
Country Risk
-ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมข้ามพรมแดน แต่ไม่จํากัดเงื่อนไขทางกฎหมายและทางการเมือง
Cross Rates
-อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แสดงเป็นอัตราส่วนของสองอัตราแลกเปลี่ยนในรูปของสกุลเงินที่สาม อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศระหว่างสองสกุลเงินที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์สหรัฐมักจะถูกอ้างอิงโดยดอลลาร์สหรัฐ
Currency
-รูปแบบของเงินที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง ใช้เป็นเงินและเป็นพื้นฐานสําหรับการค้า
Currency Risk
-ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในอัตราแลกเปลี่ยน

หมวดอักษร D
Day Trading

-หมายถึงตําแหน่งที่มีการเปิดและปิดการซื้อขาย ในวันทําการวันเดียวกัน
Dealer
-บุคคลหรือบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางร่วมกันผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้า
Deficit
-ความสมดุลเชิงลบของการค้าหรือการชําระเงิน
Delivery
-ระยะเวลาการส่งมอบจริงของสกุลเงินที่ได้ทําการซื้อขาย
Depreciation
-การเสื่อมราคาของสกุลเงินอันเนื่องมาจากแรงเทขายของตลาด
Derivative
-อนุพันธ์คือสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคา ในการรักษามูลค่า
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Option จัดเป็นเครื่องมือของอนุพันธ์ที่พบมากที่สุด
Devaluation
-การปรับลดลงของราคาสกุลเงินโดยเจตนา ตามปกติจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ
Down Trend
-จุดต่ำสุดของราคาต่ำลงอย่างต่อเนื่องและจุดสูงสุดใหม่ของราคาอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ผ่านมา

Tags
Show More
FBS
บทความฟอเร็กซ์

รวมคำศัพท์สำหรับนักเทรด Forex มือใหม่ หมวด E-F

นักเทรด Forex ที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีการศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน และมีการวางแผนการลงทุนอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเซฟตัวเองจากกลลวงของตลาด การซื้อขาย ขอบเขต และการดูกราฟ หรือเชื่อในความเชื่อผิดๆ ทางผู้เขียนจึงมีวิธีที่จะช่วยเพิ่มทักษะในการลงทุนให้กับคุณ ในรูปแบบของศัพท์เทคนิคเข้ามาช่วยเสริม มาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้าง

หมวดอักษร E
Economic Indicator

-ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพโดยทั่วไปของเศรษฐกิจและสะท้อนการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในความต้องการของสกุลเงิน
End of Day Order (EOD)
-คําสั่งซื้อหรือขายในราคาที่ระบุไว้โดยคําสั่งจะยังคงเปิดจนถึงสิ้นวันซื้อขาย ซึ่งโดยปกติคือ 5:00 น. โซนเวลา ET
Euro
-ยูโรได้รับการยอมรับให้เป็นสกุลเงินของสหภาพการเงินยุโรป (EMU) แทนที่หน่วยเงินตรายุโรป (ECU) ใช้กันในกลุ่มประเทศ 19 แห่งของยูโรโซนที่ใช้นโยบายการเงินร่วมกันคือออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนีกรีซ ไอร์แลนด์อิตาลีลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย มอลตา เนเธอร์แลนด์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน ซึ่งก่อตั้งในปี 2002
European Central Bank (ECB)
-ธนาคารกลางของสหภาพยุโรป มีหน้าที่กําหนดนโยบายการเงินระหว่างประเทศของกลุ่ม 19 ประเทศยูโรโซน

หมวดอักษร F
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
-หน่วยงานกํากับดูแลที่รับผิดชอบการบริหารการประกันเงินฝากของธนาคารในสหรัฐอเมริกา
Federal Reserve (FED)
-ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของ Federal Reserve System โดยเริ่มก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 1913 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศและการควบคุมธนาคารสมาชิก ประกอบด้วย 12 สาขาระดับภูมิภาคของธนาคารกลางสหรัฐและ Board of Governors สําหรับสาขาของเฟดประกอบไปด้วยวอชิงตัน ดีซีและสาขาภูมิภาคคือนิวยอร์คซิตี้คลีฟท์แลนด์ริชมอน บอสตัน ฟิลาเดลเฟีย ชิคาโก แอตแลนตา เซนต์หลุย ซานฟรานซิสโก แคนซัส มินเนโซตาและดัลลัส บริหารโดยคณะกรรมการของ Federal Reserve ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยความเห็นชอบของวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา และสมาชิกแต่ละคนที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 14 ปี
Fixed Exchange Rates
-อัตราแลกเปลี่ยนคงที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่การเงินสำหรับสกุลเงินหนึ่งหรือมากกว่าและประกาศอย่างเป็นทางการ
Floating Exchange Rates
-อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว การลอยตัวค่าของสกุลเงินโดยอ้างอิงอุปสงค์และอุปทาน
Flat/Square
-การซื้อขายสกุลเงินในราคาเท่าเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางราคา
Foreign Exchange (Forex หรือ FX)
-การซื้อพร้อมกันของสกุลเงินหนึ่งขณะที่อีกคู่ค้าทําการขาย ตลาดการแลกเปลี่ยนนี้มีผู้ซื้อและผู้ขายมาก
การซื้อขายเกิดขึ้นในสถาบันการเงินที่สำคัญทั่วโลก ตลาด Forex เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
Forward
-อัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ล่วงหน้า สําหรับการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้ตกลงแล้วบางส่วนเกี่ยวกับวันที่ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
Forward Contract
-เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้แก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการส่งมอบในอนาคต ณ วันที่ที่จะตกลงกัน
Forward Rates (Swaps)
-อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินสองสกุลเงินที่แตกต่างกันสําหรับระยะเวลาคงที่ สามารถคํานวณได้อย่างง่ายดาย
โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ของแต่ละสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
Forward Trading
-การสลับการซื้อขายในช่วงเวลาที่กําหนด เพื่อคํานวณมูลค่าในอนาคตสําหรับการเก็งกําไร
Forward Points
-จุดเพิ่มหรือหักออกจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันในการคํานวณราคาอนาคต
Fundamental Analysis
-มุ่งเน้นการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของอุปสงค์และอุปทานที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา การศึกษาสาเหตุของการเคลื่อนไหวของตลาด
Futures Contract
-สัญญาอันมีภาระผูกพันในการแลกเปลี่ยนหรือตราสารในราคาที่กําหนดในวันที่ในอนาคต

Tags
Show More
FBS
บทความฟอเร็กซ์

รวมคำศัพท์สำหรับนักเทรด Forex มือใหม่ หมวด G – L

ศัพท์เทคนิคเบื้องต้นมีใช้กันทั่วไปทั้งตลาด Forex เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน หากคุณต้องการลงทุน Forex คุณต้องมีการศึกษาคำศัพท์ทางการที่ใช้กัน พร้อมทั้งรู้ความหมายของมันด้วย เพื่อที่สะดวกต่อการเลือกลงทุนของคุณนั่นเอง

หมวดอักษร G
Gearing

-ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่เกิดจากการควบคุมส่วนได้เสียของราคาโดยนักลงทุน
Group of Five (G5)
-5 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำประกอบด้วยฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา
ซึ่งจะหารือเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจร่วมกันบ่อยครั้ง
Group of Seven (G7)
-7 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำที่ไม่ใช่ประเทศไม่ใช่คอมมิวนิสต์ประกอบด้วย กลุ่ม G5 เพิ่มแคนาดาและอิตาลี
Group of Ten (G10)
-กลุ่มประเทศที่ได้ลงนามในข้อตกลงในปี 1962 ซึ่งจะเพิ่มทุนให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและช่วยประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการชำระเงิน ประกอบด้วยเบลเยี่ยม แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนีอิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา
Good ‘til Cancelled (GTC)
-คำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่ระบุคำสั่งนี้ยังคงเปิดให้บริการจนถึงเวลาที่ระบุหรือจนกว่าเทรดเดอร์จะยกเลิก

หมวดอักษร H
Hedging
-การป้องกันความเสี่ยง เป็นธุรกรรมซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์ของการกำจัดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา การทำธุรกรรมสกุลเงินแบบนี้จะปกป้องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หมวดอักษร I
Inflation

-เงื่อนไขทางเศรษฐกิจโดยการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นตัวทำลายกำลังของการซื้อ
Initial Margin
-คือจํานวนเงินฝากเริ่มต้นของหลักประกันที่จําเป็นในการเปิด Position เป็นประกันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
Interbank Rates
-เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารต่างประเทศขนาดใหญ่ได้ตกลงร่วมกับธนาคารต่างประเทศอื่นๆที่มีขนาดใหญ่

หมวดอักษร L
Leading Indicators

-การเก็บสถิติที่มีการพิจารณาคาดการณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต
London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR)
-อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินในสหราชอาณาจักร โดยธนาคารในสหราชอาณาจักรใช้อัตราดอกเบี้ย LIBOR
เมื่อการกู้ยืมเงินจากธนาคารอื่นภายในสหราชอาณาจักร
Limit Order
-คำสั่งซื้อที่มีข้อจำกัดบางประการที่คาดหวังราคาในอนาคต ในราคาสูงสุดที่คาดว่าจะได้รับเงินหรือราคาขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับ
Line Charts
-แผนภูมิเส้นที่เชื่อมต่อกันเป็นราคาเดียวสําหรับช่วงเวลาที่เลือก
Liquidity
-สภาพคล่อง ความสามารถของตลาดที่จะยอมรับการทําธุรกรรมขนาดใหญ่ที่น้อยที่สุดเพื่อไม่มีผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพด้านราคา
Liquidation
-การชําระบัญชีการปิด Position ที่มีอยู่ผ่านการดําเนินการทางธุรกรรม
Long Position
-การเปิด Position โดยคาดหวังราคาในตลาดที่เพิ่มขึ้น

นอกจากคำศัพท์เหล่านี้แล้ว ยังมีอะไรอีกเยอะแยะที่รอให้คุณเข้าไปเรียนรู้ใน Forex ประสบการณ์ต่างๆจะหล่อหลอมให้คุณมีกลยุทธ์ไปใช้ต่อสู้กับนักลงทุนคนอื่นๆได้ ยอมเสียเวลาเรียนรู้สักนิด เพื่อการประสบความสำเร็จในอนาคต

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close