บทความฟอเร็กซ์

ปัจจัยที่ทำให้ค่าเงิน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เคลื่อนไหว ในตลาดฟอเร็กซ์

ปัจจัยที่ทำให้ค่าเงิน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เคลื่อนไหว ประกอบด้วยสกุลเงินจากประเทศต่างๆทั่วโลก สิ่งสำคัญที่ทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนมากมายก็คือ การเคลื่อนไหว/เปลี่ยนแปลงของมูลค่าสกุลเงิน ยิ่งเมื่อนำเงินแต่ละสกุลมาจับกันเป็นคู่เงินเพื่อซื้อขาย/แลกเปลี่ยนด้วยแล้ว ตลาดฟอเร็กซ์ก็สามารถสร้างความเร้าแก่นักลงทุนยิ่งกว่าตลาดการเงินใดๆ

แล้วอะไรหรือ คือตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวขึ้น/ลง รวมถึงความผันผวนของสกุลเงินต่างๆ เราลองมาตาดู/หูไวกัน

ข่าวเศรษฐกิจ

มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเป็นประจำ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ เอกชน รวมถึงการรวบรวมโดยสำนักข่าวต่างๆ ช่วยให้นักลงทุนรับทราบความเป็นไปใดๆทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆได้ การรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี้ ทำให้เกิดการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง และส่งผลกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศคู่นั้น ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของคู่เงินในตลาดฟอเร็กซ์ได้

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

หรือ GDP (Gross Domestic Product) คือรายงานมูลค่าทางการตลาดของสินค้าและบริการของประเทศใดๆในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (อาทิ รายไตรมาส รายปี) GDP เป็นตัวชี้วัดที่ถูกจับตามากที่สุดสิ่งหนึ่งในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนให้เห็นได้ว่า เศรษฐกิจหรือมาตรฐานการครองชีพของประชากรมีการเติบโต หยุดนิ่ง หรือหดตัว มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่าน บางครั้งอาจต้องอาศัยความเห็นของนักวิเคราะห์เข้ามาเป็นตัวช่วยพิจารณาด้วย

มูลค่าค้าปลีก (Retail Sales)

เป็นอีกหนึ่งรายงานที่ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด รายงานนี้ประมาณการยอดรวมสินค้าที่ขายได้ โดยเก็บข้อมูลตัวอย่างจากผู้ค้าปลีกทั่วประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคปลายสุดถือเป็นตัวแทนที่มีจำนวนเกินกว่าสองในสามของเศรษฐกิจในหลายประเทศ รายงาน Retail Sales มีประโยชน์มากในการวัดทิศทางของเศรษฐกิจ อีกทั้งข้อมูลของรายงานมักเทียบกับยอดขายในเดือนก่อนหน้า นับว่าเป็นตัวชี้วัดที่ทันสมัยในระยะสั้นๆ ซึ่งแตกต่างจากรายงาน GDP ที่ระยะชี้วัดมีช่วงนานกว่า

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา

นักลงทุนมักติดตามการเคลื่อนไหวของตัวเลขนี้ หรือที่คุ้นหูกันว่า Non-Farm (Non-Farm Payrolls หรือ NFP หรือ Employment Change) ที่ทางการสหรัฐฯมีกำหนดประกาศทุกๆเดือนในวันศุกร์ ช่วงค่ำตามเวลาประเทศไทย ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหมายถึง งานใดๆในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยกเว้นงานการเกษตร หน่วยทหาร หน่วยข่าวกรอง และอีกบางหน่วยงาน ข่าว Non-Farm สามารถส่งผลกับแทบทุกตลาดการเงินทั่วโลก เนื่องจากอเมริกาเป็นประเทศใหญ่ ไม่ว่าตัวเลข NFP ออกมาเชิงใด ก็ส่งผลถึงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงคู่เงินต่างๆ โดยเฉพาคู่ที่มีเงิน USD เข้าร่วมด้วยเช่นกัน

รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production)

ซึ่งเปิดเผยโดย Federal Reserve เป็นรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับโรงงาน เหมืองแร่ รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆในสหรัฐอเมริกา สามารถใช้ประเมินระดับการผลิตซึ่งอาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า เป็นประเทศที่การเคลื่อนไหวใดๆมักส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง รวมถึงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)

Purchasing Managers’ Index เป็นข้อมูลจากรายงานจากผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อจากหลากหลายบริษัททั่วภาคการผลิตจากหลายประเทศ ตัวเลข PMI คำนวณจากตัวบ่งชี้ที่สำคัญ 5 ตัว คือ คำสั่งซื้อใหม่ ระดับสินค้าคงคลัง การผลิต การจัดส่ง รวมถึงการจ้างงาน วัตถุประสงค์หลักของตัวบ่งชี้นี้ เพื่อช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพรวมสถานะของภาคการผลิต ทั้งเชิงบวกหรือลบ ขยายหรือหดตัว

การค้าระหว่างประเทศ

ความเชื่อมโยงระหว่างกันของเศรษฐกิจโลก สามารถบ่งชี้ความสมดุลของการค้า ความแตกต่างระหว่างการนำเข้า/ส่งออกของแต่ละประเทศได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนมักให้ความสำคัญกับข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของประเทศใหญ่ๆ ซึ่งไม่ว่าออกมาเชิงใด ก็อาจส่งผลถึงการเพิ่มหรือลดของค่าเงินแต่ละสกุลได้

ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันของผู้ให้กู้ในแต่ละประเทศ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์ โดยทั่วไปแล้วเงินลงทุนจากต่างชาติมักมีการเชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจมีผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราฯเปลี่ยนแปลงได้

การเมือง

นักลงทุนใน Forex Market ควรติดตามข่าวการเมืองในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่เกี่ยวข้องกับคู่เงินหลัก ตัวอย่างหนึ่งที่ผ่านไปแล้วและน่าสังเกตคือ Brexit ซึ่งเป็นการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ซึ่งส่งให้เงินปอนด์อังกฤษดิ่งสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายสิบปี อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของอนาคตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร นี่เป็นตัวอย่างที่รุนแรงของผลกระทบของการเมืองที่อาจมีต่อสกุลเงินใดๆ บ่อยครั้งเพียงความคิดเห็นของผู้นำบางประเทศ ก็อาจทำให้เกิดการแกว่งตัวของสกุลเงินประเทศนั้นๆได้เช่นกัน

นอกจากที่กล่าวแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงข่าวเศรษฐกิจทั่วไป อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), สินค้าคงทนนาน, อัตราการว่างงาน ก็อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินต่างๆในตลาดฟอเร็กซ์ได้เช่นกัน

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close