บทความฟอเร็กซ์

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคการเทรด Forex

หลายๆคนคิดว่าประโยชน์ที่ได้จากกการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้น คือเพื่อหาช่องทางแสวงหาผลกำไรให้ได้ตามที่ต้องการหรือให้ได้มากที่สุด ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด เราลองมาดูกันว่าประโยชน์ที่ถูกต้องของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค Forex มีอะไรบ้าง

1. มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง หมายถึง สามารถนำใช้ในการลงทุนในตลาดการเงินอื่นๆได้ โดยไม่จำเพาะเจาะจงแค่เพียงตลาดหุ้น และสามารถใช้ได้กับอัตราการเงินต่างประเทศ ดอกเบี้ย ทองคำ และน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวให้ใช้ได้กับระยะเวลาที่มีความแตกต่างกัน เช่น ระยะสั้น กับระยะยาว เป็นต้น

2. การย่นขอบเขตและระยะเวลาในการศึกษาลง กล่าวคือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยส่วนใหญ่จะสามารถศึกษาได้จาก E-book บทความจากผู้รู้ ซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้ และการผ่านเรียบเรียงมาแล้วเป็นอย่างดี เน้นให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงในระยะเวลาอันสั้น

3. การขยับตัวขึ้นของราคาบางครั้ง ในการขยับขึ้นลงราคา ย่อมมีผลต่อตลาดการค้าแน่นอน และความผันผวนของราคา โดยในบางครั้งเหล่านักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่สามารถหาข้อสาเหตุแท้จริงได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งส่งผลให้เหล่านักลงทุน ผู้ค้าไม่กล้าเข้าไปทำการลงทุนในตลาด บางคนมีความชำนาญในการลงทุนก็สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็รอฟังข่าวจากนักลงทุน บ้างก็รอจังหวะตลาดนิ่งๆ ซึ่งทำให้นักลงทุนเหล่านี้เกิดข้อเสียเปรียบเชิงแข่งขันการค้ากับนักลงทุนทางการค้ารายอื่น

4. การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการย่นระยะเวลาในการวิเคราะห์ลง ทำให้เราสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และข่าวสารต่างๆในตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถช่วยให้เราดูการเคลื่อนไหวราคาในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได้ง่ายและเร็วขึ้น พร้อมทั้งเห็นภาพโดยรวมอย่างกว้างๆได้ง่ายกว่า

5. ให้จังหวะในการเข้าออกตลาดหุ้น กล่าวคือ สัญญาณทางเทคนิคจะช่วยให้เราได้รู้ว่า ช่วงนี้เหมาะที่เราจะทำการซื้อขายหรือลงทุนในรูปแบบอื่นๆได้หรือไม่ และเหมาะที่จะอยู่ในตลาดในช่วงนี้หรือไม่

เห็นแล้วใช่ไหมว่าประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคการเทรด Forex ไม่ใช่แค่มีไว้เพื่อแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยง ราคาที่ผันผวน อื่นๆ จงอย่าหลงเชื่อความคิดผิดๆในการลงทุนมาจากผู้อื่น จงศึกษาและมองหาประสบการณ์ ฝึกคิด ฝึกทดลอง สอบถาม ค้นข่าวด้วยตัวเอง วางแผนอย่างถูกต้อง มีกลยุทธ์ที่ดี จะได้มีความรู้ติดตัวไปแข่งขันในตลาดหุ้นต่อไป และที่สำคัญไม่ว่าจะวิเคราะห์หรือลงทุนต้องมีสติและนึกถึงความเป็นไปได้อยู่เสมอ

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close