บทความฟอเร็กซ์

ประเภทของเทรดเดอร์และการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ

ประเภทของเทรดเดอร์ มีทั้งหมด 3 ประเภท หลักๆ

1. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์ภาวะทางเศรษฐกิจการเมืองและศึกษาผลประกอบการนอกจากนี้ยังคาดคะเนแนวโน้มในอนาคตแล้วนำมาใช้วิเคราะห์ประเมินราคากับหลักทรัพย์นั้นๆ ว่าควรจะมีราคาเท่าไหร่
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน “มูลค่าที่แท้จริง” มีขั้นตอนย่อยๆ มี 3 ขั้นตอนคือ
1.1 วิเคราะห์เศรษฐกิจเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก
1.2 วิเคราะห์อุตสาหกรรมเป็นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ตลอดจนอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีการเติบโตไปได้อย่างไร
1.3 วิเคราะห์บริษัทเป็นตัวสุดท้ายในการวิเคราะห์ โดยจะเน้นวิเคราะห์ประเภทของบริษัทและประเภทของหลักทรัพย์ โดยจะวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือ มีข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจำนวนมากและสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ แต่ข้อเสียจะต้องใช้จำนวนข้อมูลค่อนข้างมากถ้าในการวิเคราะห์เจอหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงก็ไม่สามารถใช้การซื้อขายได้และอื่นๆวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจังหวะซื้อต่างๆดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จึงเหมาะกับวิเคราะห์ระยะปานกลางหรือระยะยาว

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นวิธีที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีแนวคิดหลัก 3 ข้อคือ
2.1 ราคาจะเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มเดิม จนกระทั่งแนวโน้มเดิมจะเปลี่ยนไป
2.2 ราคาของหุ้นจะบอกเหตุการณ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือข่าวสารต่างๆจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของราคา
2.3 พฤติกรรมของราคาหุ้นจะเคลื่อนที่ตามแนวโน้มเดิมเป็นผลมาจากความกล้า ความกลัว ความผิดหวังของมนุษย์นั่นเอง

ดังนั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิค ก็เปรียบเสมือนการวิเคราะห์จิตวิทยาของนักลงทุนในตลาดแล้วก็นำค่าสถิติและความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยวิเคราะห์ ซึ่งมีข้อดีคือ ค่อนข้างแม่นยำเพราะการวิเคราะห์ทางเทคนิคเปรียบเสมือนการวิเคราะห์จิตวิทยาคนในตลาด ไม่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก ก่อนทำการเข้าลงทุนทำได้ง่ายและสะดวกในการตัดสินใจและนำคณิตศาสตร์เข้ามาคำนวณทำให้น่าเชื่อถือ หากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในตลาด Forex คือ ต้องวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็น เพื่อจะช่วยให้คุณอยู่รอดในตลาด Forex ได้ สิ่งจำเป็นสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ เรียนรู้และฝึกฝน หยุดขาดทุน ปกป้องกําไร มีระเบียบวินัยในการลงทุน

3. มั่วไม่มีหลักการ ผู้คนกลุ่มนี้บางครั้งเราเรียกว่านักพนัน สาเหตุให้ตลาด Forex มีผู้ที่ประสบความสำเร็จน้อยมาก เมื่อเทียบกับผู้คนทั้งหมดที่เข้ามาทำกำไร หลายคนกลายเป็นนักพนันโดยไม่รู้ตัว เพราะคิดว่าจริงๆ หากว่าเราเข้าใจตัวเองเราจะวิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการทำเช่นนี้ จะมีโอกาสขาดทุนสูงและเป็นการลงทุนแบบไร้เหตุผล

ถ้ามีคนซื้อมาใช้สิทธิขาย ก็ต้องรับซื้อตามราคาที่ได้ตกลงไว้ จะบิดพลิ้วไม่ได้เลย และคนขายจะได้ค่าพรีเมียม แต่ก็ได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นการตอบแทนแล้ว หากว่าการตลาดไม่เป็นใจกับผู้ขาย ผู้ซื้อจะได้กำไรแบบไม่สิ้นสุด เพราะว่าคนขายจะต้องจ่ายเงินอย่างเดียวเท่านั้น

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close