บทความฟอเร็กซ์

น่ารู้เรื่องการใช้ INDICATOR

อินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งนักลงทุนใช้ประกอบการซื้อขาย และช่วยในการตัดสินใจตั้งค่า Stop Loss (S/L) และ Target (T/P) ส่วนใหญ่นักลงทุนใช้อินดิเคเตอร์วัดความผิดปกติของตลาดและจับสัญญาณการซื้อขาย เรามาดูประโยชน์และระบบการทำงานของมันดีกันกว่า

หมวดอักษร M
Market Facilitation Index

-สร้างขึ้นโดย Bill Williams เป็นอินดิเคเตอร์ที่เจ้าของได้นำมาใช้ประกอบกับ Bill Williams’ Trading System ที่ใช้ในการวัดความเปลี่ยนแปลงของราคาที่มีต่อความรู้สึก ปริมาณที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นว่ามีจำนวนนักลงทุนที่เข้ามา ในตลาดเพิ่มขึ้น อินดิเคเตอร์ที่มีค่าลดลงหมายความว่านักลงทุนไม่ได้ให้ความสนใจในตลาดอีกต่อไป
Momentum
-อินดิเคเตอร์ใช้วัดความเปลี่ยนแปลงของระดับราคาใดๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถนำมาใช้เป็น Oscillator เพื่อศึกษาแนวโน้มและหาค่าเฉลี่ย Convergence หรือ Divergence ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในระยะสั้นได้หากอินดิเคเตอร์มีค่าสูงมากหรือต่ำมาก แสดงถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มในปัจจุบัน ในจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของอินดิเคเตอร์นักลงทุนอาจมองหาโอกาสในการกลับตัวของราคา
Money Flow Index (MFI)
-อินดิเคเตอร์บ่งชี้อัตราเงินทุนขาเข้า การตีความอินดิเคเตอร์คล้ายคลึงกับ Relative Strength Index (RSI)
ที่มีความแตกต่างเพียงว่าปริมาณการไหลของเงินซึ่งสูงกว่า 80 หรือต่ำกว่า 20 เป็นสัญญาณการกลับตัวที่มี
ศักยภาพ นอกจากนี้อินดิเคเตอร์ยังสามารถใช้หา Divergences ได้อีกด้วย
Moving Average (MA)
-อินดิเคเตอร์แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานค่าราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งของกราฟ ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในค่าเฉลี่ยของราคานิยมใช้อย่างแพร่หลาย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา Moving Average แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ
1. Simple Moving Average (SMA)
2. Exponential Moving Average (EMA)
3. Smoothed Moving Average (SMMA)
4. Linear Weighted Moving Average (LWMA)

Moving Average นอกจากใช้เป็นอินดิเคเตอร์หลักแล้ว สามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาได้เป็นอย่างดีถ้าอินดิเคเตอร์เพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากน้อยไปมากแนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป สำหรับแนวโน้มขาลงทำเช่นเดียวกันแต่กลับทิศทาง
Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
-อินดิเคเตอร์ประเภท Correlation ที่อ้างอิงค่าของ Moving Average เป็นอินดิเคเตอร์แยกความแตกต่างระหว่าง 26 แท่งสัญญาณย้อนหลังและ 12 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) แสดงออกในรูปของ Oscillator ความต่อเนื่องของอินดิเคเตอร์บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการแกว่งของตลาด นิยมใช้อินดิเคเตอร์เพื่อตรวจสอบสัญญาณ Convergence, Divergence, Overbought และ Oversold

นี่เป็นเพียงการใช้อินดิเคเตอร์แบบเบื้องต้นในบางส่วนเท่านั้น ยังมีอีกหลายเนื้อหาที่รอให้คุณได้เข้ามาค้นคว้า อย่าพึ่งรีบถอยล่ะ อดทนอีกนิด เรียนรู้อีกหน่อย จะได้เข้าใจและใช้เป็น ทำความเข้าใจการทำงานของมันให้ดี อย่าประมาท

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close