บทความฟอเร็กซ์

คู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์(Forex)

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์(เทรด)เป็นการซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายสกุลเงินหนึ่งไปพร้อมกัน สกุลเงินทั้งสองนี้เราจะเรียกว่า คู่สกุลเงิน (Currency pair) ซึ่งจะมีการซื้อขาย(เทรด)สกุลเงินเป็นคู่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งแต่ละสกุลเงินจะมีสัญลักษณ์เป็นตัวอักษรสามตัว เช่น USD, EUR, JPY
ตัวอักษร 2 ตัวแรกแสดงถึงชื่อย่อประเทศเจ้าของสกุลเงิน ส่วนตัวอักษรที่สามเป็นตัวย่อมาจากชื่อสกุลเงิน ตัวอย่างการอ่านค่าคู่สกุลเงินในฟอเร็กซ์(Forex) เช่น คู่สกุลเงิน EUR/USD = 1.1051

สกุลเงินทางด้านซ้ายมือของตัวหาร (“/”) เรียกว่า สกุลเงินหลัก(Base Currency) จากตัวอย่าง คือ สุกลเงินยูโร ส่วนอีกสกุลเงินที่อยู่ทางด้านขวามือตัวหาร เราเรียกว่า สกุลเงินอ้างอิง (Quote currency หรือ Counter Currency) จากตัวอย่างก็คือ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
อธิบายได้ว่า 1 หน่วยของสกุลเงินหลัก จำนวน1 ยูโร มีค่าเท่ากับ 1.1051 ดอลลาร์สหรัฐหมายความว่า คุณต้องจ่ายเงินจำนวน 1.1051 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อเงินยูโรจำนวน 1 เหรียญ
ในกรณีการขาย อัตราแลกเปลี่ยนจะแสดงถึงจำนวนเงินสกุลอ้างอิงที่เราจะได้รับ เมื่อเราขายสกุลเงินหลักออกไป 1 หน่วย จากตัวอย่าง คุณจะได้รับเงิน 1.1051 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่คุณสั่งขายเงิน 1 ยูโร
โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้คำย่อแทนคู่สกุลเงิน เพื่อให้จดจำง่ายและสามารถเข้าใจกันได้เป็นสากล ซึ่งจะใช้ตัวอักษรตัวหน้าของแต่คู่ละสกุลเงิน เป็นคำย่อ

ตัวอย่าง เช่น ในกรณี 5 คู่สกุลเงินหลัก
EUR/USD เรียกกันย่อๆว่า EU แทนค่าสกุลเงิน Euro เทียบกันกับ สกุลเงิน US. ดอลลาร์
USD/JPY เรียกกันย่อๆ ว่า UJ แทนคู่เงินสกุล US ดอลลาร์ เทียบกับ สกุลเงินเยน (Yen)
GBP/USD เรียกกันย่อๆ ว่า GU แทนคู่เงินสกุลปอนด์ (Pound) ของอังกฤษ เทียบกับสกุลเงิน US. ดอลลาร์
AUD/USD เรียกกันย่อๆ ว่า AU แทนคู่เงินสกุลออสเตรเลียดอลลาร์( Australia Dollar) เทียบกับสกุลเงิน US ดอลลาร์
USD/CHF เรียกกันย่อๆ ว่า UC แทนคู่สกุลเงิน US. ดอลลาร์ เทียบกับเงินฟังค์สวิสต์(Swiss Frank)

มีคู่สกุลเงินหลักอยู่ 5 คู่ในตลาดฟอเร็กซ์(Forex) ส่วนคู่ที่เหลือได้แก่คู่ครอสและคู่กลุ่มประเทศตลาดเปิดใหม่ นั้นนิยมเทรดกันน้อยกว่า ทำให้ไม่ค่อยมีสภาพคล่อง บางสกุลเงินก็แลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้ยาก
ในตลาดฟอเร็กซ์(Forex) หลายคนจึงแบ่งคู่สกุลเงินตามความนิยมและคุณสมบัติของสกุลเงิน ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

คู่สกุลเงินหลัก
คู่สกุลเงินหลัก เป็นคู่สกุลเงินที่คนทั้งโลกนิยมเทรดมากที่สุดโดยมีมูลค่าประมาณ 80% ของปริมาณการเทรดฟอเร็กซ์(Forex) คู่สกุลเงินหลัก มีคุณสมบัติเด่นๆ คือ มีความผันผวนต่ำและมีสภาพคล่องสูง
คู่สกุลเงินหลักมักเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและบริหารจัดการที่ดีของแต่ละประเทศในคู่สกุลเงิน ไม่สามารถปั่นราคาได้ง่ายและมีสเปรดที่แคบกว่าคู่เงินกลุ่มอื่นอีกด้วย

คู่ครอส
คู่ครอส หมายถึง กลุ่มคู่สกุลเงิน ที่คู่สกุลเงินคู่นั้นไม่มีสกุลเงิน US ดอลลาร์อยู่เลย ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินหลัก หรือสกุลเงินรอง
ในสมัยก่อน คู่ครอสมักจะถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงิน US ดอลลาร์ก่อน จากนั้น ค่อยเปลี่ยนมาเป็นสกุลเงินที่ต้องการอีกที แต่ปัจจุบันมีบริการแลกเปลี่ยนโดยตรง หรือเทรดโดยตรงได้แล้ว
คู่ครอสที่คนนิยมเทรดกันมากที่สุด เช่น EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY คู่ครอส มักจะมีสภาพคล่องน้อยกว่าและผันผวนมากกว่าคู่สกุลเงินหลัก

คู่สกุลเงินประเทศตลาดใหม่ (EXOTIC)
คู่ประเทศตลาดเปิดใหม่ คือสกุลเงินจากประเทศเปิดใหม่หรือประเทศขนาดเล็กที่นำมาจับคู่กับสกุลเงินหลัก หรือเพิ่งถูกนำเข้ามาเทรดในตลาดฟอเร็กซ์
เทียบกับคู่ครอสและคู่หลักแล้ว คู่ประเทศตลาดเปิดใหม่แล้วมีความเสี่ยงในการเทรดที่สูงกว่ามาก เนื่องจากมีสภาพคล่องน้อย มีความผันผวนมาก และมีโอกาสปั่นราคาได้ง่ายกว่า
นอกจากนี้ คู่สกุลเงินประเทศเปิดใหม่ มีสเปรดที่กว้างและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเงินแบบกระทันหันมากกว่ากลุ่มคู่แบบอื่น

ปัจจุบัน 5 คู่สกุลเงินที่นิยมเทรดกันมาก มีปริมาณการซื้อขายต่อวันสูงกว่าคู่สกุลเงินทั่วๆ ไปมาก สภาพคล่องในการเทรดจึงสูง ส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนน้อยคู่เงินทั่วไปมาก เราเรียก 5 คู่สกุลเงินยอดนิยมนี้ว่าคู่หลัก (Major Pair) เรามักจะพบเห็น 5 คู่สกุลเงินนี้เสมอในศาสตร์ของฟอเร็กซ์ และการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของ 5 คู่หลักมักมีผลทางจิตวิทยาต่อนักเทรดค่าเงินทั่วโลก

การทำความเข้าใจว่าคู่สกุลเงินที่เราต้องการเทรดนั้น เป็นคู่สกุลเงินแบบใด มีลักษณะพิเศษอย่างไร ล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระดับความเสี่ยงในการลงทุน ยิ่งคุณเข้าใจคู่สกุลเงินนั้นมากเท่าไร ความเสี่ยงก็ลดลงตามไปด้วยครับ

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close