บทความฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์

เรามีอยู่ 2 หลักใหญ่ๆ ที่คนทั่วโลกใช้วิเคราะห์ฟอเร็กซ์(Forex) อันแรกคือการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่วนอันที่สองเป็นการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค สำหรับตัดสินใจในการลงทุนหรือเทรดฟอเร็กซ์ เมื่อวิเคราะห์ทั้งสองหลักใหญ่นี้แล้ว ต้องเอาผลการวิเคราะห์ทั้งคู่นี้มาชั่งน้ำหนักว่า กราฟราคาจะมีแนวโน้มทิศทางขาขึ้นหรือลง ทิศทางค่อยๆขึ้นหรือค่อยๆลง ราคาขึ้นแรงหรือลงแรง กราฟมีโอกาสการแกว่งตัวแบบไหน หากคุณชั่งน้ำหนักการวิเคราะห์ทั้งสองนี้ได้แม่นยำ แสดงว่าคุณเก่งสามารถทำกำไรได้แน่นอน แต่ถ้าวิเคราะห์เพียงอันใดอันหนึ่งเพียงอย่างเดียว เพียงตัวชี้วัด(Indicator) หรือเพียงตัวออสซิเลเตอร์ (Oscillator) ก็จะมีผลทำให้การเทรดฟอเร็กซ์ไม่แม่นยำมีความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ยิ่งคุณวิเคราะห์ข้อมูลทุกค่า คำนวณตัวชี้วัด คำนวณตัวออสซิเลเตอร์ทุกตัวได้แม่นยำ เมื่อรวมเอาข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์ทั้งหมดมาช่วยตัดสินใจแล้ว คุณจะได้เปรียบทุกคนทุกองค์กรในสนามค่าเงินครับ

การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจ( Fundamental Analysis) จะเน้นไปยังทฤษฏีหรือรูปแบบที่กำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนและปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ ส่าวนแนทางทางที่สองการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical Analysis) เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มราคาตลาดฟอร็กฟซ์(ราคาคู่สกุลเงิน) ว่ามีแนวโน้มและทิศทางเป็นอย่างไร โดยใช้ข้อมูลในอดีตมาคำนวณ ทั้งสองแนวทางการวิเคราะห์มีผลการขึ้นลงของกราฟฟอเร็กซ์ ต้องเอาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ทั้งสองแนวทางนี้ มารวมกันเป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายใน การตัดสินใจซื้อขาย

หลักการสำคัญในกากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในอดีต คือ ความเสมอภาคในการจัดซื้อ ความเท่าเทียมกันทางอำนาจในการซื้อสินค้าที่ขายดีที่สุด ประเทศที่นำเข้าต้องได้ราคาเดียวกันกับราคาในประเทศส่งออกตามอัตราการแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆ แต่ในยุคข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารทำได้รวดเร็ว หลากหลายรูปแบบ ทำ มีสินค้าดิจิตอลเกิดมากขึ้นในตลาด ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ชั่วพริบตา ทำให้ความเหลื่อมล่ำระหว่างข้อมูลและอุปสรรคสำคัญต่างๆ ในการนำเข้าและส่งออก เช่น การขนส่ง โลจิสติกส์ อัตราภาษี การกีดกั้นทางการค้า และอื่นๆ ลดลง หากประเทศที่ส่งออกไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับประเทศอื่น ก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ดังนั้น ในยุคปัจจุบันที่ก้าวสื่อสารทำได้อย่างรวดจึงทำให้ความเหลื่อมล้ำลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูลทางการค้าของแต่ละประเทศและของโลกได้ง่ายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

การเทรดฟอเร็กซ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่เทคโนโลยีเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำในด้านข้อมูล ทุกคนในแต่ละประเทศทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศได้โดยตรง ทุกคนสามารถวิคราะห์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของฟอเร็กซ์แบบเรียลไทม์ เห็นการผันผวนสกุลเงินต่างๆ แบบเรียลไทม์ นั่นคือ เราสามารถวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ได้ด้วยตัวเราเองแบบเรียลไทม์ ความแม่นยำและกำไรก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เทคนิคในการวิเคราะห์ การช่วงชิงโอกาสเมื่อตลาดเกิดความผันผวนรุนแรง

การวิเคราะห์ทั้ง 2 แนวทางนี้เป็นมุมมองการแลกเปลี่ยนค่าเงินแบบใหม่ ซึ่ง มีความมผันผวนสูงกว่าอดีตมากเนื่องจากการไหลของเงินรวดเร็ว อุปสงค์และอุปทานทั้งในประเทศและทั่วโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น พวกสิ้นค้าเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น บางสินค้าก็เป็นไฟล์ดิจิตอล ที่จับต้องไม่ได้เช่น เทคโนโลยีคลาวด์ แอป และ AI ตลาดฟอเร็กซ์จึงผันผวนได้ง่าย อาจกล่าวได้ว่า อัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินในยุคนี้มีปัจจัยร่วมมากกว่ายุคก่อน และมีปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อค่าเงินแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ที่ดีควรคำนึงทุกปัจจัยที่ทำตลาดมีโอกาสผันผวนขึ้นลง นั่นคือ คุณควรวิเคราะห์ตลาดฟอเร็กซ์ด้วย 2 แนวทางนี้อยู่เสมอเอาผลลัพธ์ที่ได้ มาคำนวณโอกาสและความเสีำยงก่อนตัดสินใจลงทุนครับ

ในตลาดฟอเร็กซ์มีผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ มากมาย สามารถให้ไกด์แนวทางให้คุณประสบความสำเร็จ แต่ไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้ตลอดเวลา ดังนั้น คุณควรมีความสามารถทำเข้าใจเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก มองทิศทางและแนวโน้มที่สำคัญได้ เพื่อให้ชนะสงครามทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หลังจากที่คุณได้รู้หลักวิเคราะห์การเทรดเบื้องต้นไปแล้ว เราลองมาดู 4 ขั้นตอนที่สำคัญก่อนลงมือเทรดจริง

1. การวิจัยพื้นฐานตลาดฟอเร็กซ์
คุณจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ การอ่านรายงานข่าวและเหตุการณ์สำคัญ ทั้งในประเทศคู่สกุลเงินและตลาดโลก จะช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ในการเทรดให้สอดคล้อง ทันท่วงทีต่อความผันผวนของตลาด

2. ออกแบบการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทั้ง 2 แนวทางนี้ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งในด้านที่มาของข้อมูลและขั้นตอนในการวิเคราะห์ทิศทางของกราฟ มันเป็นตัวแสดงให้คุณเห็นว่านักเทรดแต่ละคน มีทักษะ มีรูปแบบ มีคุณสมบัติในการเล่นฟอเร็กซ์แตกต่างกันอย่างไร ในการวิเคราะห์พื้นฐานเรามุ่งเน้นไปยังความมั่นคงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม อุปสงค์ อุปทาน จีดีพี ทรัพยากรมนุษย์ การเมืองในประเทศ และด้านอื่นๆ

ส่วนการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค จะมุ่งเน้นไปยังการคำนวณทางคณิตศาสตร์ หาค่าสมการ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติของราคาและปริมาณในอดีต เพื่อหาว่ามูลค่าที่แท้จริงของราคาปัจจุบันควรอยู่ที่เท่าไร เพื่อทำกำไรจากส่วนต่าง และต้องคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าคู่สกุลเงินด้วยว่าจะมีมูลค่าเท่าไรในอนาคต

3. การเพิ่มประสิทธิภาพกำไร
เป็นขั้นตอนที่คุณต้องพัฒนากลยุทธ์ให้มีกำไรมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งแรกที่จะนำคุณไปสู่การพัฒนากุลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไร สามารถหาค่าตัวแปรที่เหมาะสม ด้วยการทดสอบปัจจัยต่างๆ ที่มีผลทำให้กราฟขึ้นหรือลง ข้อมูลในอดีตของตลาดจะถูกใช้ทำการวิจัยหาค่าตัวแปรที่เหมาะสม โดยการคำนวณข้อมูลแบบ หาจุดเหมาะสมแบบไปข้างหน้า (Walk Forward Optimization) หรือ การใช้ข้อมูลใน

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close