บทความฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ข่าวสารเบื้องต้นที่ควรรู้ หมวด B – C

ปัจจุบันการรับข่าวสารมีหลายประเภท นักลงทุนส่วนใหญ่จะแยกการวิเคราะห์ข่าวสารออกเป็น 2 รูปแบบคือ ข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะสั้น และข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งนักลงทุนสามารถวิเคราะห์ข่าวสารจากตัวเลขทางเศรษฐกิจเพื่อคาดการณ์ทิศทางของสกุลเงินได้ และมีการวิเคราะห์จากสถานการณ์หรือสาเหตุเหล่านี้ ซึ่งนำมาเล่าในฟังในส่วนหนึ่ง หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หมวดอักษร B

Bank Holiday
-เป็นวันหยุดภาคธนาคาร แต่ส่วนใหญ่แล้วโบรกเกอร์ยังคงเปิดทำการในวันหยุด ยกเว้นวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ แต่ในวันหยุดของธนาคารจะส่งผลทำให้ปริมาณการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีสภาพคล่องน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดการเก็งกำไรอย่างกว้างขวาง สร้างความผันผวนในระดับสูง
Bank Lending
-เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าโดยรวมของสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งธนาคารได้ปล่อยกู้ให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจในจำนวนที่มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่มีความมั่นใจในฐานะการเงินเพิ่มขึ้น หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์ก็จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
Business Confidence
-เป็นมาตรวัดพื้นฐานความเชื่อมั่นทางธุรกิจไม่รวมภาคการเกษตร ตัวเลขที่มากกว่า 0 บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดีตัวเลขที่ต่ำกว่า 0 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่สภาวะซบเซา โดยทั่วไปดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีที่สามารถตอบสนองสภาวะตลาดได้เป็นอย่างดี หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
Building Permits
-เป็นมาตรวัดใบขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมการก่อสร้างในอนาคต หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
Bulletin
-การกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะบ่งบอกถึงรายละเอียดของสภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันและมุมมองในอนาคตที่ถูกวิเคราะห์โดยธนาคารกลาง ข้อมูลที่ถูกปล่อยออกมาจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสกุลเงิน หากประกาศแล้วปรากฏว่ามีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร C

Consumer Price Index (CPI)
-เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการที่ถูกซื้อโดยผู้บริโภค จัดเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญที่สุด เนื่องจากธนาคารกลางจะใช้ข้อมูลจากดัชนีดังกล่าวในการกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อ เป็นสิ่งสำคัญที่จะประเมินค่าของสกุลเงิน จึงส่งผลต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
Consumer Confidence
-เป็นมาตรวัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค ซึ่งสำรวจถึงสถานะทางการเงินส่วนบุคคล การจ้างงานอัตราเงินเฟ้อและสภาพภูมิอากาศของประเทศ อันจะส่งผลถึงการผลิตสินค้าบางรายการที่สำคัญ ดัชนีที่มีค่ามากกว่า 0 บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แต่หากดัชนีมีค่าน้อยกว่า 0 แล้ว บ่งบอกว่าผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
Crude Oil Inventories
-เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำมันดิบที่ถูกจัดเก็บไว้ในคลังเก็บน้ำมันดิบ จัดทำขึ้นโดย Energy Information Administration (EIA) ดัชนีดังกล่าวส่งผลกระทบถึงอัตราเงินเฟ้อและอีกหลายอุตสาหกรรม ที่จะต้องพึ่งพาน้ำมันในการผลิตสินค้า หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลเสียต่อสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
Current Account
-เป็นมาตรวัดการนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า วัดกระแสรายได้ของภาคบริการและการโอนเงิน ดัชนีดังกล่าว จะเชื่อมโยงกับความต้องการสกุลเงิน จำนวนที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติต้องการถือครองสกุลเงินดังกล่าวมากขึ้น หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

นี่เป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์และองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดการค้า ซึ่งคุณยังคงต้องเรียนรู้และเพิ่มเติมอีกมาก

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close