บทความฟอเร็กซ์

การบริหารความเสี่ยงในตลาด Forex

อย่างที่เราเคยได้ยินกันมาบ่อยๆว่า ความเสี่ยงมีอยู่ทุกที่ และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ดังนั้นตัวคุณเองจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตหรือการลงทุนก็ตาม และวันนี้เรามีการบริหารความเสี่ยงในตลาด Forex มาให้ลองศึกษากัน

ความเสี่ยงในตลาด

ในตลาดเงินตรามีเงินหมุนเวียนในแต่ละวันสูงมาก มีการซื้อขายเกิดขึ้นทุกนาทีด้วยความที่เป็นแหล่งหมุนเวียนเงินขนาดใหญ่จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ในตลาด ซึ่งก็คือค่าเงิน มีความผันผวนมาก และในด้านธุรกิจการค้าในต่างประเทศหรือมีการดำเนินงานในต่างประเทศ มีแนวโน้มที่จะได้สัมผัสกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากความผันผวนในตลาดสกุลเงิน อันเนื่องมาจากการชำระเงินต่างประเทศ การนำเข้าสินค้าในราคาสกุลเงินต่างประเทศหรือรับจากต่างประเทศ การกู้ยืมเงินสกุลเงินต่างประเทศ เงินฝากในต่างประเทศ สินทรัพย์ตั้งอยู่ในต่างประเทศ รูปแบบเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเนื่องกันตั้งแต่ระดับ Micro ไปจนกระทั่งระดับ Macro จึงไม่แปลกที่การบริหารความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ทำให้ค่าเงินผันผวน หลักการบริหารความเสี่ยงที่ดีคือการรับมือการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนแบบฉับพลันและรุนแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน วัตถุประสงค์หลักของการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ การลดการสูญเสียเงินตราที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของอัตรา แลกเปลี่ยนที่คาดเดาไม่ได้

ประเภทของความเสี่ยงในตลาดการเงิน ได้แก่

  • Price Risk ประกอบด้วย Interest Rate Movements, Economic Activity และ Inflation Rates
  • Credit Risk ประกอบด้วย Counterparty Default และ Payments System
  • Political Risk ประกอบด้วย Capital Controls, Expropriation, Trade Barriers และ Tax
  • Operational Risk ประกอบด้วย IT systems และสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการคาดการณ์

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

ในการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการลงทุนนั้น นักลงทุนสามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักการและทฤษฎีที่มีอยู่ในปัจจุบันได้หลากหลาย ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงขั้นตอนส่วนใหญ่ที่นักลงทุนมักใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่มากขึ้น

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ตรวจสอบปัจจัยที่จะต้องนำมาคำนวณหากเกิดการขาดทุน สัดส่วนของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน อัตราการนำเข้าและการส่งออก ความเกี่ยวข้องกันของคู่เงินนั้น ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่พึงประสงค์เมื่อนักลงทุนได้ข้อมูลเหล่านี้นักลงทุนจะสามารถวางแผนในการซื้อขายขั้นต้นได้

2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงิน อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงในการทำความเข้าใจ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่เงินนั้น แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ตระหนักถึงความจำเป็นในการวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเหล่านี้เพื่อหวังผลกำไรในอนาคต นอกจากนี้นักลงทุนจะต้องสังเกตคำสั่งซื้อขายเงินตราล่วงหน้าในตลาดด้วย เพราะในบางครั้งมีการแลกเปลี่ยนในปริมาณมากกว่าปกติ ซึ่งจะกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน

3. การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย ในการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงของธุรกิจจำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงของนักลงทุนที่มีต่อมุมมองของตลาดสกุลเงิน ในการนี้กลยุทธ์การซื้อขายควรทำงานร่วมกับสภาพปัจจุบันของราคาให้ได้มากที่สุด เพราะในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราแลกเปลี่ยนมีความไม่แน่นอน และถ้ากลยุทธ์ไม่ได้อ้างอิงราคาปัจจุบันอาจจะทำให้นักลงทุนตัดสินใจผิดพลาด การสังเกตสัญญาณซื้อขายสินค้าล่วงหน้าของบริษัทขนาดใหญ่สามารถช่วยยืนยันกลยุทธ์ในการซื้อขายสกุลเงินได้

4. นำกลยุทธ์ที่พัฒนามาใช้งานจริง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการให้ความสนใจของนักลงทุนในจุดหนึ่ง ในระดับที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์หนึ่ง ดังนั้นก่อนการนำกลยุทธ์มาใช้งานจริงควรนำกลยุทธ์นั้นไปทดสอบกับผลย้อนหลังก่อน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายในอนาคตจะได้รับความคุ้มครองจากการบริหารความเสี่ยง

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close