บทความฟอเร็กซ์

การซื้อขายสกุลเงินในตลาดเงินตรา

การซื้อขายสกุลเงินในตลาดเงินตรานั้น การซื้อขายสกุลเงินถูกจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Major Pairs, Cross Pairs, Emerging Market Pairs และการซื้อขายทรัพย์สินอื่นอีก 4 ประเภทคือ Commodity, Indices, Future และ CFD ทำให้ตลาดมีผลิตภัณฑ์ให้นักลงทุนเลือกสรรจำนวนมาก เกิดการซื้อขายตลอดเวลา และในวันนี้เรามีวิธีการส่งคำสั่งและประเภทของคำสั่งซื้อขาย มาให้ศึกษาและทำความเข้าใจเบื้องต้น มีเนื้อหาดังนี้

การส่งคำสั่งซื้อขาย
ขั้นตอนแรกของการส่งคำสั่งซื้อขายในโปรแกรม MetaTrader 4 คือการเลือกเมนู Tools เลือก New Order สามารถใช้ปุ่มลัด F9 แทนได้

ประเภทของคำสั่งซื้อขาย
Instant Execution

 • คำสั่ง Sell ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลง
 • คำสั่ง Buy ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น

Pending Order

 • คำสั่ง Sell Limit ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลง แต่ราคาจะลดลงหลังจากลงไปสักระยะแล้ว
 • คำสั่ง Sell Stop ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะลดลง แต่ราคาจะลดลงหลังจากขึ้นไปสักระยะแล้ว
 • คำสั่ง Buy Limit ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น แต่ก่อนจะเพิ่มขึ้นราคาจะต้องลดลงก่อน
 • คำสั่ง Buy Stop ใช้ในกรณีที่นักลงทุนคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น แต่ราคาจะเพิ่มขึ้นหลังจากขึ้นไปสักระยะ

Stop Loss (S/L)
คำสั่งนี้ถูกนำมาใช้เพื่อลดความสูญเสียหากราคาไม่ได้เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้เมื่อราคามาถึงระดับที่กำหนดไว้จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

Target (T/P)
คำสั่งนี้ถูกนำมาใช้เพื่อทำกำไรเมื่อราคามาถึงระดับที่คาดการณ์ไว้ผลการดำเนินการของคำสั่งนี้ส่งทำให้นักลงทุนได้รับกำไรโดยไม่ต้องปิด Position ด้วยตนเองเมื่อราคามาถึงระดับที่นักลงทุนกำหนดไว้

Trailing Stop
คำสั่งมีลักษณะคล้ายกับ Stop Loss (S/L) ที่จะสามารถช่วยให้การสูญเสียอยู่ในวงจำกัด Trailing Stop เป็นไปโดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานเมื่อ Position กลายเป็นผลกำไรที่ราคาในตลาดอยู่ห่างจากระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยนักลงทุน สามารถเรียกใช้งานได้โดยการคลิกขวาที่ Position เลือก Trailing Stop จากนั้นเลือกระดับที่ต้องการ

Trade Positions
เมื่อนักลงทุนส่งคำสั่งการลงทุนแล้ว จะปรากฏคำสั่งประกอบด้วย

 • Opening position – การซื้อหรือขายเป็นผลมาจากตลาดหรือการดำเนินการสั่งซื้อที่ค้างอยู่
 • Modifying position – การปรับเปลี่ยน Position เพื่อป้องกันการสูญเสียและทำกำไรในระดับที่ต้องการ
 • Placing orders – การวางคำสั่งซื้อขายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • Deletion – การยกเลิกคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ
 • Closing position – การปิด Position เพื่อทำกำไรหรือป้องกันการขาดทุนที่มากกว่าเดิม

Maximum Deviation
ค่าความเบี่ยงเบนสูงสุดที่อนุญาตในในการเปิด Position ค่าเบี่ยงเบนราคาจะส่งผลให้ราคาไม่สามารถเปิด
ในรูปแบบการดำเนินการทันทีแต่อาจจะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินจำนวนที่นักลงทุนกำหนดไว

Multiple Close
เป็นคำสั่งปิด Position ที่มีลักษณะคล้ายกันพร้อมกันทั้งหมด โดยคำสั่งดังกล่าวจะต้องเป็นคำสั่งที่เกิดจากคู่เงินเดียวกัน มีทิศทางราคาไปทางเดียวกัน คำสั่งจึงจะสามารถใช้งานได้หากในคู่เงินนั้นมีรูปแบบคำสั่งหลากหลายระบบจะเลือกเฉพาะคำสั่งที่มีความคล้ายกันเท่านั้น

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close