บทความฟอเร็กซ์

การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ในตลาด Forex

การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการส่งคำสั่งซื้อ/ขายผ่านนายหน้าหรือโบรกเกอร์ โดยคำสั่งซื้อ/ขายฯจะถูกประมวลผลขั้นตอนสุดท้ายจนจบครบธุรกรรม ณ ตลาดหลักทรัพย์ใดๆที่นักลงทุนเลือกทำการซื้อขาย การซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือฟอเร็กซ์ ก็เป็นการส่งคำสั่งซื้อ/ขายผ่านนายหน้าหรือโบรกเกอร์เช่นกัน แต่คำสั่งเหล่านั้นไม่ได้ถูกประมวลผลที่ศูนย์กลางใดๆ แต่สามารถปิดธุรกรรมที่คู่ซื้อ/ขายได้เลย ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ หรือ Over the Counter (OTC)

การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์คืออะไร

คือการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเองโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งในตลาดฟอเร็กซ์นั้น คู่สัญญาของนักลงทุนอาจเป็นได้ทั้งธนาคารหรือบริษัทนายหน้า ที่สามารถตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศจนจบครบขั้นตอนธุรกรรมหลังรับคำสั่งซื้อ/ขายจากลูกค้า โดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลางหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ทั้งยังไม่มีการกำหนดราคาที่เป็นมาตรฐาน แต่ใช้การอ้างอิงราคาซื้อขายของตลาดโดยรวม ซึ่งราคาซื้อขายอาจต่างกันไปตามความผันผวนของตลาด ณ เวลาใดๆ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานก็มีผลต่อราคาเช่นกัน

ทำไมตลาดนี้จึงเลือกการซื้อขายแบบ OTC

ปริมาณการซื้อขายรวมถึงสภาพคล่องในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราหรือฟอเร็กซ์มีขนาดใหญ่มาก มูลค่าการซื้อขายประจำวันของตลาดเงินตรานี้สูงถึงกว่า 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯเมื่อเทียบกับตลาดทุนใดๆ ดังนั้นการสร้างความมั่นใจว่า ธุรกรรมจะสำเร็จลุล่วงด้วยระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นสากล โดยไม่ยึดติดกับกฎระเบียบทางการค้าของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือหน่วยงานส่วนกลางใดๆ ที่อาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดฯไปทางใดทางหนึ่ง ตลาดฟอเร็กซ์จึงเลือกทำการซื้อขายแบบ Over the Counter ที่สามารถลดข้อจำกัดและความกังวลดังกล่าวลงได้ ซึ่งสรุปด่าตลาดแห่งนี้มีการเคลื่อนไหวราคาเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีผู้ควบคุมการเคลื่อนไหวใดๆ นอกจากนี้การซื้อขายแบบ OTC ยังส่งผลให้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ 24 ชั่วโมง 5 วัน/สัปดาห์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือความผันผวนใดๆทั่วโลก ทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนรายละเอียดลีกย่อยหรือภาษีอื่นๆได้และการซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ในตลาดฟอเร็กซ์ เป็นระบบทางคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ ด้วยต้นทุนต่ำกว่าการประมวลผลผ่านศูนย์กลางอย่างมีนัยสำคัญ

ใครเป็นใครใน OTC ตลาดฟอเร็กซ์

คู่สัญญาของนักลงทุนในตลาดซื้อขาย/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือฟอเร็กซ์ แบ่งหลักๆได้ดังนี้ คือ
1. ตัวแทนรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ทำธุรกิจด้านนี้โดยตรง
2. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารชั้นนำระดับโลก

การซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ หรือ OTC เช่นเดียวกับที่ตลาดฟอเร็กซ์เลือกใช้เป็นวิธีการซื้อขาย/แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ อาจเรียกได้ว่าเป็นการซื้อขายเพียงกึ่งทางการ แต่กลับกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดด โดยมีผลการศึกษาและวิจัยในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการเงินชี้ให้เห็นว่า เกือบ 85 เปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนชาวอเมริกัน ชอบรูปแบบการซื้อขายและการทำธุรกรรมแบบ OTC ซึ่งมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น แต่ทำงานได้สะดวกและไหลลื่น ให้สัมฤทธิผลสูง ซึ่งวิธีการซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ หรือ Over the Counter นี้ ยังสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาให้ก้าวหน้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ดีแบบนี้แล้วใครจะไม่อยากใช้

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close